Procedura de decontare către angajatori a indemnizației acordată salariaților în vederea supravegherii copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice

September 11, 2020 Hristescu & Partners

La data de 11 septembrie 2020, a intrat în vigoare Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum și modelul acestora, din 10.09.2020.

Dintre măsurile ce se impun a fi urmate pentru decontare, amintim următoarele: 

 • Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată, angajatorii depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială aceștia sau sucursalele ori punctele de lucru ale acestora își desfășoară activitatea o cerere datată și semnată de reprezentantul legal.

 • Împreună cu cererea, o serie de documente justificative trebuie depuse în același timp: 
  • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
  • copii de pe statele de plată și pontajele din care să reiasă acordarea indemnizației pentru fiecare zi liberă;
  • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista cu angajații conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate de ordonanța de urgență;
  • dovada plății impozitului și contribuțiilor pentru muncă aferente indemnizației pentru fiecare zi liberă.

 • Cererea și documentele de mai sus se depun de angajatori în termen de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

 • În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise, precum și în situația în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, agențiile pentru ocuparea forței de muncă pot solicita angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.

 • Decontarea sumelor pentru plata indemnizației se face în termenul de 15 zile calendaristice de la data înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă documentelor necesare, inclusiv a clarificărilor scrise și a documentelor suplimentare solicitate, dacă a fost cazul.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!