Zile libere pentru părinți pe perioada anului școlar 2020-2021

August 28, 2020 Hristescu & Partners

În data de 28 august a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 

Dintre măsurile instituite, amintim următoarele:

 • În situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se acordă zile libere unuia dintre părinți în vederea supravegherii copiilor.

 • Posibilitatea este acordată părinților cu copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani și doar în situația în care celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

 • Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile de mai sus, depusă la angajatorul acestuia și presupun zile libere plătite.

 • Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din cheltuielile de personal ale angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 • Suma prevăzută mai sus este în formă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor aferente.

 • Angajatorul va putea deconta indemnizația astfel acrodată, prin depunerea unei cereri la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a acesteia. 
  • Cererea și documentele justificative se pot transmite de angajator și în format electronic, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.
  • Decontarea se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.
 • Măsurile prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 147/2020 se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020-2021.

 • Pentru neacordarea zilelor libere părințilro aflați în situațiile enunțate de Ordonanță se prevăd amenzi contravenționale între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care se refuză acordarea de zile libere, fără a depăși valoarea cumulată de 20.000 lei. Aceste prevederi sancționatorii intră în vigoare în termen de 30 de zile. 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!