Our Voice

Stay Safe, Stay In, Stay Hyperconnected !

The New Regulatory Package for Artificial Intelligence

On 21 April 2021, European Commission released a proposal for a new regulatory package for Artificial Intelligence (AI). The proposal comprises ...

Cancellation of Ancillary Payment Obligations and New Tax

The Procedure for the cancellation of ancillary payment obligations came into force on 17 March 2021.  The Procedure describes the steps to be taken ...

Validity of the sanitary permit issued for hospital care

On March 8, 2021, came into force Order no. 257/2021 for completing the Order of the Minister of Health no. 1,030 / 2009 regarding the approval of ...

Acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din

În data de 24.02.2021, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. ...
Ajutor IMM-uri

Modificări asupra constituirii și utilizării Fondului de

În data de 19 februarie 2021, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și ...

Prelungirea stării de alertă și noi măsuri

În data de 11 februarie 2021, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data ...

Modificarea condițiile de acordare a facilității de suspendare

În data de 5 februarie 2021, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonan ...

Suplimentarea valorii din contract pentru unitățile sanitare cu

În data de 4 februarie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 5/2021 pentru completarea art. 252 din Ordonanța de urgență a Guvernului. ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară: Activitățile de control

La data de 1 februarie 2021, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de ...

Excepții de la obligativitatea purtării măștii de protecție la

În data de 22.01.2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 23/15/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor ...

Societățile de asigurare exonerate de depunerea situațiilor

În data de 18 ianuarie 2021,  a intrat în vigoare Norma nr. 1/2021 pentru completarea art. 3 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19 ...

Nivelui dobânzii de referință a BNR de la 18 ianuarie 2021

În data de 15 ianuarie 2021, a intrat în vigoare Circulara nr. 2/2021 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.  ...

Procedura de acordare a măsurilor de stimulare pentru salaria

În data de 7 ianuarie 2021, a intrat în vigoare Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului ...

Transitory measures for exports in relation to Brexit

On 1st January 2021, it became applicable the Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2254 of 29 December 2020 on the making out of statements ...

Granturi pentru agențiile de turism și alte întreprinderi din

În data de 31 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar ...

Beneficii noi pentru angajatori în vederea protecției sociale

În data de 31 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ...

Prorogări de termene pentru operatorii de servicii medicale

În data de 31 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70 ...

Prelungiri de termene în cazul procedurii de anulare a

În data de 31 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și ...
Ajutor IMM-uri

A fost prelungit programul de sprijin pentru IMM-uri în vederea

În data de 30 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1586/3678/2020 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM ...

Schemele de ajutoare de stat sub formă de investiții și

În data de 30 decembrie 2020, au intrat în vigoare Ordinul nr. 1583/2020 pentru modificarea schemei de ajutoare de stat și de minimis sub formă de ...

Prelungirea programelor de acordare a ajutoarelor de minimis

În data de 28 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 4439/2020 pentru modificarea unor acte normative în domeniul măsurilor de sprijinâ ...

Indemnizația de șomaj acordată în cazul declarării stării de

În data de 24 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, ce ...

Noi documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV

În data de 24 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 3192/2020 pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de ...

Evaluarea activității managerului spitalului public pentru anul

În data de 24 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 2181/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 ...

Noutăți fiscale – noi termene pentru declarațiile de

În data de 21 decembrie 2020, a fost publicată în Montiroul Oficial Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind ...

Modificări asupra aspectelor de procedură fiscală: dividende, e

În data de 21 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind ...

Autoritarea de Supraveghere Financiară – modificări

În data de 16 decembrie 2020, a intrat în vigoare Norma nr. 42/2020 pentru modificarea art. 30 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. ...

Noi modificări privind reducerea temporară a perioadei de lucru

În data de 9 decembrie a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 282/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 ...

Profesioniștii afectați de măsurile luate în contextul Covid-19

În data de 9.12.2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 1046/2020 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii ...

Vânzarea de produse și servicii: eliminarea unor practici

În data de 8 decembrie, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind ...

Măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor:

În data de 7 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială ...

Desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv aț

În data de 4 decembrie 2020, a intrat în vigoare Regulamentul privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, ...

Acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea

În data de 2 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 278/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147 ...
Ajutor IMM-uri

Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru

În data de 2 decembrie 2020, a intrat în vigoare Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”, ...

Profitul investit în susținerea învățământului profesional&

În data de 20 noiembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 262/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce va ...

Modificări la programul pentru acordarea de microgranturi &;

În data de 19 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a ...

Zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor pă

În data de 19 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147 ...

Telemedicina. O metodă reglementată de prestare a serviciilor

În data de 19 noiembrie, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma ...
Ajutor IMM-uri

Procedura de acordare a eșalonării la plată a intrat în

În data de 19 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, din 11.11.2020, în ...

Cota TVA de 5% pentru vânzarea de locuințe cu suprafața de până

În data de 13 noiembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 248/2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind ...

Registrul Comerțului își va desfășura activitatea preponderent

În data de 13 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului.  Prin aceasta ...

Sprijinirea IMM pentru dezvoltarea de proof-of-concept în

În data de 11 noiembrie 2020, a intrat în  vigoare Ordinul nr. 4003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară: transmiterea raport

În data de 9 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Instrucțiunea nr. 6/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instruc ...

Munca la domiciliu sau telemunca – independent de consimț

În data de 6 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele ...

Impozitul pe clădirile cu destinație mixtă din proprietatea

În data de 6 noiembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227 ...

Reducerea impozitului pe clădirile utilizate pentru prestarea

În data de 4 noiembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce ...

Platforme digitale de transport alternativ: procedura de

În data de 2 noiembrie, au intrat în vigaore Normele privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de ...

Legea societăților: eliminarea capitalului social minim și

În data de 02 noiembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de păr ...

Start-up Nation. Limitări la înstrăinarea părților sociale și

În data de 30 noiembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 218/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 ...

Granturi pentru IMM-uri – modificări la nivelul

În data de 30 octombrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 220/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130 ...

Termenul de depunere al declarației privind beneficiarul real a

În data de 30 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente ...

Reînnoirea dovezii acreditării, obligatorie pe tot parcursul

În data de 29 octombrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 925/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea ...

Sprijinul financiar pentru telemuncă nu va fi acordat

În data de 27 octombrie 2020, a intrat în vigoareOrdonanța de urgență nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147 ...
Ajutor IMM-uri

Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante a căror

În data de 26 octombrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și ...

Până la confirmarea diagnosticului de COVID-19, certificatele

În data de 23 octombrie a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind ...

Propuneri de schimbări la nivelul înregistrării și funcționării

Proiect de lege pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului social prin modificarea Legii nr./ ...

Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor –

În data de 20 octombrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 3083/2020 pentru aprobarea Procedurii de implementare a măsurii “Granturi pentru ...

Procedura începerii furnizării serviciilor de marcareă

În data de 20 octombrie 2020, a intrat în vigoare Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, din 09.10.2020, adoptate ...

Noi modificări la nivelul TVA și a accizelor

În data de 16 octombrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii ...

Modificări la nivelul Programelor de grant Competitivitate 2014

În data de 16 octombrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care ...

Creanțele fiscale ce se vor putea stinge prin plata cu cardul

În data de 15 octombrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 2809/2020 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul ...

Starea de alertă, prelungită până la 13 noiembrie 2020

În data de 14 octombrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu ...

O nouă schemă de ajutor pentru IMM-uri și întreprinderile mari

În data de 7 octombrie 2020, a intrar în vigoare Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 258/2020 privind ...

O nouă schemă de ajutor pentru IMM-uri și întreprinderile mari

În data de 7 octombrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 257/2020 privind ...

Redefinirea beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat

În data de 7 octombrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvolt ...

Muncipiul București : Se închide activitatea restaurantelor din

În data de 6.10.2020, a fost adoptată Hotărârea nr. 19 a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență prin care s-a hotărât ca, ...

Noi reguli privind organizarea de evenimente și acțiuni

În data de 6 octombrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 3205/1708/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ...

A fost aprobată Procedura de implementare a măsurii “

În data de 5 octombrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii “Microgranturi ...

Prelungirea perioadei minime de menținere a investițiilor cu pă

În data de 1 octombrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 783/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 ...

Concilierea – o nouă modalitate de soluționare a

În data de 30 septembrie a fost publicată Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, ce va intra ...

Se prelungește aplicarea măsurilor în domeniul sănătății

În data de 25 septembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70 ...

Noi operațiuni ce pot fi efectuate de către avocat: specimenul

În data de 23 septembrie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 208/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative.  Dintre modificările ...

Certificatul de concediu medical și recuperarea indemnizaî

În data de 22 septembrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1602/946/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor ...

Noi răspunderi în sarcina consultanților și supervizorilor din

În data de 21 septembrie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în ...

IMM Invest – noile modificări intervenite

În data de 16 septembrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 778/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 ...

Fonduri de stat pentru IMM-urile din domeniul tehnologiei

În data de 15 septembrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1092/2083/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea ...
Ajutor IMM-uri

IMM Leasing de echipamente și utilaje – Schema de ajutor

În data de 15 septembrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență ...

Prelungirea stării de alertă începând cu 15 septembrie 2020

În data de 14 septembrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu ...

The Accounts Opened at the European Central Bank Continue to be

On 11 September 2020, came into force the Decision (EU) 2020/1264 of the European Central Bank of 8 September 2020 Amending Decision (EU) 2019/1743 ...

Procedura de decontare către angajatori a indemnizațieiă

La data de 11 septembrie 2020, a intrat în vigoare Procedura de decontare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acordată în ...

Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice

În data de 11 septembrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM ...

Cum va fi accesat și ce poate fi achiziționat din sprijinul

În data de 10 septembrie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a ...

Cetățenii din Republica Moldova, Ucraina și Serbia, fără aviz

În data de 10 septembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 200/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul ...

Noi bonificații fiscale pentru plătitorii impozitului peș

În data de 4 septembrie 2020 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii ...

Normele de funcționare ale restaurantelor și cafenelelor în

Începând cu data de 1 septembrie 2020 sunt permise activitățile de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare, băuturilor ...

Activitatea restaurantelor și a cafenelelor în interiorul cl

În data de 31 august 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 729/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668 ...

Modalitățile de decontare a indemnizațiilor acordate pentru

În data de 31 august 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 719/2020 prin care se stabilește procedura de decontare și de plată a indemnizațiilor ...

Zile libere pentru părinți pe perioada anului școlar 2020-2021

În data de 28 august a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii ...
Ajutor IMM-uri

Încă un ajutor de stat pentru IMM-uri în vederea îmbunătățirii

În data de 27 august 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 3685/2020 privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de ...

A fost aprobat Programul IMM FACTOR – Produs de garantare

În data de 26 august 2020, a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a ...

Domeniul sănătății: acordarea serviciilor medicale la distanță

În data de 25 august 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privindî ...

Modificări IMM Invest: Acordarea grantului pentru plata dob

În data de 25 august 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 ...
Ajutor IMM-uri

Schema de ajutoare de stat pentru IMM-uri în domeniul specializ

În data de 24 august a intrat în vigoare Schema de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte ...

Semnarea electronică a documentațiilor din domeniile construc,

În data de 21 august 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în ...

Plata online pentru obligațiile la bugetul de stat și cele

În data de 21 august 2020, a intrat în vigoare  Hotărârea nr. 692/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind ...

Programul național de digitalizare a microîntreprinderilor și

În data de 19 august 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a micro, ...

Prelungirea unor termene: autorizațiile sanitare de funcș

În data de 19 august 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind ...

Prelungirea stării de alertă și obligațiile operatorilor

În data de 14 august 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data ...

Modificări aduse în ceea ce privește detașarea salariaților

În data de 16 august, va intra în vigoare Legea nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în ...

Certificatele de situații de urgență se vor elibera la cerere

În data de 12 august 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 2673/2020 pentru completarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de ...

Controlul periodic la sediul entității desfășurat de către

La data de 12 august 2020, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 17/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere ...

Acordarea de indemnizații în cazul reducerii temporare aî

La data de 10 august 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor ...

Stimularea investițiilor cu impact major în economie: emiterea

În data de 7 august 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 628/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru ...

Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri și PFA în cadrul

În data de 6 august 2020, a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri ...

A fost aprobat Programul național Competențe digitale pentru

În data de 4 august 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din ...

Indemnizațiile pentru persoanele asigurate pentru care s-a

În data de 3 august 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 ...

Prelungirea stării de alertă – Noi obligații în sarcina

La data de 31 iulie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 588/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului. ...

Achiziții publice: obligația participanților organizați ca

În data de 27 iulie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 148/2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice care a adus, ...

Ziua națională a comerțului electronic va fi celebrată pe data

În data de 25 iulie 2020, va intra în vigoare Legea nr. 144/2020 privind instituirea zilei de 15 octombrie ca Ziua națională a comerțului.  ...
Ajutor IMM-uri

Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii a fost

La data de 20 iulie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii.   ...

Noi modificări în ceea ce privește justificările scutirii de

În data de 17 iulie a intrat în vigoare Ordinul nr. 2148/2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe ...

European Commission Recommendation on making State financial

On 16 July 2020, entered into force the Commission Recommendation (EU) 2020/1039 of 14 July 2020 on making State financial support to undertakings ...

Starea de alertă este prelungită, iar o mare parte din activită

În data de 17 iulie 2020 va intra în vigoare Hotărârea nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de ...

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii

În data de 15 iulie 2020, a intrat în vigore Circulara nr. 15/2020 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în ...

Digitalizare: modificări privind coordonarea și gestionarea

În data de 18 iulie 2020 va intra în vigoare Legea nr. 128/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri ...

Criptomonedele (”cryptocurrencies”) și portofelele digitale au

La data de 15 iulie 2020 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară: transmiterea raport

La data de 13 iulie 2020 a intrat în vigoare Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2020, prin care se prorogă termenul de ...

Fără autorizație de construire: o parte din lucrările la

În data de 13 iulie va intra în vigoare Legea nr. 121/2020 pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării ...

Înregistrarea mărcilor: termene mai scurte, noi obligații în

În data de 12 iulie 2020 vor intra în vigoare modificările Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, adoptate prin Legea nr. 112 ...

Restructurarea obligațiilor bugetare: noi termene și măsuri

În data de 11 iulie va intra în vigoare Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea ...

Procedura insolvenței: noua valoare-prag, cererea de insolvența

În data de 11 iulie 2020, se vor aduce modificări procedurii insolvenței, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanței ...

Banca Națională a României: modificarea unor cerințe de

În data de 8 iulie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Regulamentul nr. 6/2020 privind modificarea unor cerințe de raportare pentru scopuri ...

Instituții financiare nebancare: prelungirea perioadei de

În data de 8 iulie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Regulamentul nr. 4/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României ...

Condiții de creditare: modificări intervenite asupra

În data de 8 iulie a fost publicat în Monitorul Oficial Regulamentul nr. 5/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17 ...

Beneficiarul real: anumite persoane juridice nu vor mai fi

În data de 6 iulie 2020, fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru ...

Organizarea cursurilor de perfecționare, formare, instruire și

Organizarea cursurilor de perfecționare, formare, instruire și a workshopurilor pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea ...
Ajutor IMM-uri

Asociat unic în mai multe SRL-uri, funcționarea mai multor

În data de 2 iulie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, ...

Starea de alertă: Organizarea de cursuri de instruire și

La data de 2 iulie 2020 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 511/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. ...

Aranjamentele transfrontaliere: prorogarea termenelor de

La data de 1 iulie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 ...

Amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată:

La data de 30 iunie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 2056/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a ...

Amending the prudential regulatory framework for credit

Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council establishes, together with Directive 2013/36/EU of the European Parliament ...

Facilități fiscale: prorogarea termenelor până la 25 octombrie

A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care ...

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis pentru Participarea

În data de 25 iunie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul ...

Instituțiile financiare nebancare: Noi modificări privind

Astăzi a intrat în vigoare Ordinul BNR nr. 3/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 8/2019 privind ...

Rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime

Circulara BNR nr. 14/2020 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu ...

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii

Circulara BNR nr. 13/2020 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în euro începând cu perioada de ...

Noi obligații în seama operatorilor economici în ceea ce prive

În data de 19 iunie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 2668/2020 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de ...

Se redeschid grădinițele și afterschool-urile. Ce măsuri

În data de 15 iunie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor,ă ...

Audit statutar: Comunicări pe e-mail și schimbări de termene la

În data de 15 iunie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 260/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor la ...

Concediu medical pentru persoanele carantinate într-o

Prin Ordinul nr. 1074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind ...

Starea de alertă: noi schimbări cu impact asupra operatorilor

A fost publicată Hotărârea nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind ...
Ajutor IMM-uri

IMM INVEST: noi modificări referitoare la prorogarea unor

A fost publicată Ordonanța de urgență nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea ...

Tariff quotas: New European Regulation on the Administration of

On 14th June, in the Official Journal of the European Union was published the Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760 of 17 December 2019 ...

IMM INVEST: noi modificări privitoare la eligibilitatea

A fost adoptată Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de ...
Ajutor IMM-uri

A fost adoptată Hotărârea nr. 458/2020 pentru modificarea

Au fost modificate normele metodologice de aplicare ale Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA.   ...

Procedura de acordare a indemnizațiilor care pot fi primite de

 A intrat în vigoare Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru ...
Ajutor IMM-uri

Domeniul medical: Dispoziții aplicabile până la data de 30

A fost publicat Ordinul nr. 1011/709/2020 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Caseiț ...

Metodologia de evaluare și acreditare a unităților sanitare din

A intrat în vigoare Metodologia de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu, din 29.05.2020. Dintre măsurile dispuse, amintim:  ...

Instrucțiuni privind desfășurarea etapei de pregătire a evalu

Au intrat în vigoare Instrucțiunile privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi, din 29.05.2020. Dintre ...

Declarația unică de venit pentru anul 2019: noi termene în

A fost adoptat Ordinul nr. 1107/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 139 ...

Ghidul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe

A intrat în vigoare Ghidul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în ...

Noi dispoziții aplicabile până la data de 30 septembrie 2020 în

A  fost adoptată Hotărârea nr. 438/2020 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de ...

Domeniul sănătății: Noi măsuri pentru operatorii economici în

A fost adoptată Hotărârea nr. 433/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale ...

Aprobarea Listei standardelor și specificațiilor europene și

A fost adoptată Decizia nr. 88/2020 privind aprobarea Listei standardelor și specificațiilor europene și internaționale, emisă de Centrul Național ...

Norme de aplicare a măsurilor ce privesc operatorii din

A fost adoptată Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, ...

Măsuri active de sprijin destinate angajaților șiî

A fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în ...

Nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a Rom

Prin Circulara nr. 12/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, s-a hotărât ca, începând cu data de 2 iunie ...

IMM INVEST: noi modificări asupra garanțiilor creditelor

Prin Ordonanța de urgență nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a ...

Starea de alertă: modificarea obligațiilor operatorilor

A intrat în vigoare Hotărârea nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea st ...

Procedura insolvenței: restructurare obligațiilor bugetare

Dintre modificările adoptate Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilită ...

The Council of the European Union adopted necessary temporary

On 28th May 2020, the Council Regulation (EU) 2020/699 on temporary measures concerning the general meetings of European companies (SEs) and of ...

A fost adoptată posibilitatea de prelungire a perioadei de

În urma adoptării Ordinul nr. 1525/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administra ...

Prelungirea valabilității unor documente din domeniul medical

La data de 27 mai a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 911/653/2020 pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr./ ...

Industria hotelieră: interdicții, restricții și alte măsuri

Starea de alertă nu interzice activitățile hoteliere per se; se introduce un set de măsuri de igienă și control al riscului în unitățiile de cazare ...

A fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 80/2020 pentru

Dintre modificările aduse:    A fost modificată Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, astfel:  S-a introdus o nouă condiție ...

A fost modificat art. 456 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal

A fost adoptată Legea nr. 68/2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care s-a prevăzută ...

The Council of European Union adopted a key decision on the

The Council of European Union adopted a key decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Committee on Services and ...

Condiții speciale pentru întrunirea adunărilor generale și ale

Regulile speciale stabilite pe durata stării de urgență pentru convocarea și desfășurarea adunărilor generale ale societăților rămân valabile și la ...

Legea 62/2020 – Facilitati fiscale applicate in cazul

Ieri, 24 mai 2020 a intrat in vigoare Legea 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării deță, ...

Serviciul de distribuție electronică înregistrată

Serviciul de distribuție electronică înregistrată  -o posibila soluție alternativă, de actualitate-    Documentul în formă electronică și ...

Au fost modificate dispozițiile legale referitoare la

A fost adoptat Ordinul nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind ...
Ajutor IMM-uri

Inițiativa pentru IMM-uri: modificarea uneia dintre condițiile

La data de 19 mai 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1490/2020 pentru completarea art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării ...

Starea de alertă: Măsuri obligatorii pentru operatorii

A fost adoptată Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și ...

Potențialele efecte ale deciziei nr. 152/06.05.2020 pronunțată

Fiat iustitia, et pereat mundus. Potențialele efecte ale deciziei nr. 152/06.05.2020 pronunțată de CCR. Situația în care ne aflăm este una inedită: ...

Travel industry: Recommendation of the European Commission

Recommendation of the European Commission no. 648/2020 regarding the vouchers for passengers and travellers in lieu of reimbursement of the travel ...
Ajutor IMM-uri

Măsuri de interes pentru operatorii economici și prelungirea

A fost publicată Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației ...

Instituirea unor noi măsuri fiscale pentru persoanele fizice

A fost modificată și completată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, prin Ordonanță de urgență ...

Autoritatea de Supraveghere Financiară: transmiterea raport

A fost adoptată Instrucțiunea nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de ...

Servicii medicale: Acordarea de la distanță a servicii

Dintre măsurile adoptate prin Ordinul nr. 802/529/2020 privind completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de ...

Condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă

A fost adoptat Ordinul nr. 538/2020 pentru completarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate ...

Noi modificări aduse Legii privind darea în plată a unor bunuri

Modificările aduse prin Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, vor ...

Transmiterea prin mijloace electronice a cererilor de carte

Prin modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1999, au fost aduse următoarele modificări:  Cererea de înscriere în cartea ...

Digitalizare: măsuri pentru digitalizarea sistemului de

A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor ...

Starea de urgență: prelungirea unor termene și valabilității

Dintre măsurile adoptate prin Ordonanța de urgență nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene, amintim urm ...

Procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de

A intrat în vigoare Decizia nr. 637/2020 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai ...

Avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție

A fost adoptat Ordinul nr. 66/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate laș ...

Măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de

A intrat în vigoare Hotărârea nr. 369/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în ...

Convocarea AGA se va putea face și prin mijloace electronice pe

Astăzi a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor ...

Suspendarea temporară a distribuției în afara teritoriului Rom

A intrat în vigoare Ordinul nr. 752/2020 privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a ...

Răspunsul la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,

Senatul României a răspuns astăzi prin Hotărârea nr. 18/2020 la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, B ...
Ajutor IMM-uri

Taxa pe valoarea adăugată: Evaluarea riscului fiscal –

În data de 6 mai, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 340/2020 pentru modificarea și completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” ...

Norme privind acordarea vizei anuale pentru exercitareaăț

A fost adoptat Ordinul nr. 224/2020 pentru completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar. ...

Fonduri europene: Gestionarea financiară a fondurilor europene

Au fost modificate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a ...

Măsuri suplimentare privitoare la indemnizațiile din domeniul

Prin Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației ...

A fost adoptat Ordinul nr. 514/2020 pentru completarea

Prin derogare de la prevederile generale, ce impun transmiterea datelor până la data de 4 a lunii următoare pentru care se face raportarea, ...

A fost adoptat Ordinului nr. 706/2020 privind modificarea și

Informații de interes pentru operatorii economici ce activează în domeniul medical: Prin intrarea în vigoare a Ordinului nr. 706/2020 privind ...

A intrat în vigoare Regulamentul delegat nr. 578/2020 de

Pentru anumite produselor originare din Statele Unite, prevăzute în lista din anexa I din Regulament, se aplică un drept suplimentar ad valorem de 0 ...

A intrat în vigoare Regulamentul nr. 8/2020 pentru adoptarea

Măsurile dispuse se aplică doar pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19. Dintre regulile prev ...

A intrat în vigoare Ordinul nr. 902/2020 privind prorogarea

Termenul de depunere al cererilor de plată/rambursare aferente dosarelor de finanțare admise s-a prelungit până la 28 septembrie 2020 (de la 28 ...

A intrat în vigoare Ordinul nr. 1886/2020 privind aprobarea

Se stabilește comisionul de administrare al garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. în cadrul Programului “IMM INVEST ROMÂNIA”, pentru ...

A intrat în vigoare Regulamentul nr. 9/2020 pentru modificarea

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: S-a modificat Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea ...

A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 56/2020 privind

Dintre măsurile dispuse, amintim următoarele: Titularii licențelor de emisie și ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital ...

A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 55/2020 privind

Dintre măsurile ce vizează operatorii economici, amointim următoarele: Beneficiarii de indemnizații sau persoanele juridice care au calitatea de ...

Au fost adoptate modificările Normelor metodologice de aplicare

Dintre modificările aduse Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a ...

A intrat în vigoare Hotărârea nr. 312/2020 pentru aprobarea

Pe durata stării de urgență beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii ...

A intrat în vigoare Ordinul nr. 934/2020 privind modificarea

Prin Ordinul nr. 934/2020 s-a prevăzut că. prin excepție, înștiințările privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen legal de ...

A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru

Dintre modificările și completările aduse: Pentru indemnizațiile prevăzute pentru alți profesioniști, avocați, persoanele care își desfășoară ...

A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 52/2020 pentru

Dintre modificările dispuse: Până la data de 31 decembrie 2020: Pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de ...

A fost adoptat Regulamentul Consiliului Băncii Centrale 

Având în vedere actuala pandemie de COVID-19 care poate reprezenta o provocare semnificativă pentru agenții raportori de date statistice, Consiliulă ...

Aplicații care ar putea sprijini efortul de a combate COVID-19.

Prin scrisoarea sa de răspuns către Comisia Europeana, scrisoare din 14 aprilie 2020, Comitetul European pentru Protecția Datelor („Comitetul”)ță ...

Recomandari ale comisiei europene pentru utilizarea tehnologiei

Având în vederea rolul tot mai important pe care tehnologiile și datele digitale le jocă în combaterea crizei provocate de pandemia de COVID-19, ...

Ordonanțele militare. Limite, natură juridică și contestare.

Situațiile de urgență sunt gestionate de o serie de instituții cu atribuții specifice, unele operând la nivel central, cu rol de coordonare, ...

Fake news. Informari pe WhatsApp/Facebook și sursele oficiale.

Dacă, în trecut, problema era lipsa accesului la informație, în prezent, informația este peste tot și într-o cantitate atât de mare încât adevărata ...

A intrat în vigoare Ordinul nr. 633/470/2020 pentruș

Dintre modificările aduse: Durata maximă de 30 de zile a concediilor medicale într-un an nu cuprinde:  concediile medicale acordate pentruț ...

A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 49/2020 pentru

Dintre măsurile dispuse: Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza ...

A intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind

Dintre măsurile dispuse: Nu se acordă facilități fiscale pentru indemnizațiile destinate altor categorii de persoane, potrivit art. XV din OUG 30 ...

Suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor &

Dispozițiile legale publicate pentru suspendarea la plată încalcă o cerință importantă a tehnicii legislative, respectiv claritatea textului, ...

Starea de urgență. Instituții și atribuții.

De la declararea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 sunt vehiculate tot mai multe documente în format Word sau PDF (nesemnate) în mediul ...

Decizia Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe.

Au fost dispuse obligații suplimentare temporare în sarcina persoanelor fizice sau juridice care dețin o poziție scurtă netă în raport cu capitalul ...

A intrat în vigoare Ordinul nr. 622/2020 pentru modificarea și

Dintre modificările și completările aduse cu posibil impact asupra operatorilor economici și a companiilor ce activează în domeniul medical: A fost ...

Tribunalul București a hotărât desfășurarea ședințelor de

Prin Hotărârile Colegiului de Conducere nr. 8 din 30.03.2020 și nr. 11 din 09.04.2020, Tribunalul București a stabilit desfășurarea ședințelor de ...

Înlesniri fiscale şi executarea silită a creanţelor bugetare pe

Încă din a doua jumătate a lunii martie, prin ordonanţa de urgenţă nr. 29/2020, Guvernul ţării noastre a decis ca, pe întreaga perioadă în care Rom ...

A fost adoptat Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării

Dintre măsurile cu impact asupra operatorilor economici: Autoritățile contractante, inclusiv entitățile juridice în care statul este acționar ...

A fost modificat Ordinului viceprim-ministrului, ministrul

Dintre principalele modificări aduse: De acest program vor beneficia un număr de 15 de entități spre deosebire de 7 cât era prevăzut anterior. ...
Ajutor IMM-uri

Susținerea acordată de stat antreprenorilor si afacerilor mici

Au intrat in vigoare Normele Metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sustinere a ...

Extinderea masurilor exceptionale adoptate de curtea europeana

Măsurile excepționale luate de CEDO prima oară la 16 martie 2020 în contextul crizei globale de sănătate au fost extinse, potrivit unui comunicat al ...

A fost modificat Regulamentului Autorității de Supraveghere

Modificările nu se aplică activităților de control aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care continuă ...

Norma nr. 25/2020 pentru prorogarea termenelor de depunere a

Se prorogă termenele de depunere a situațiilor financiare (anterior, 15 aprilie) până la data de 15 mai 2020, pentru următoarele entități: Societă ...

A fost modificat Ordinul viceprim-ministrului, ministrulă

Dintre principalele modificări aduse: S-a eliminat condiția ca entitățile de inovare și transfer tehnologic cărora se adresează măsura de sprijin să ...

Prelucrarea datelor cu caracter personal in perioada pandemiei

Dat fiind contextul pandemiei cauzate de corronavirus, cel al stării de urgenta si al ordonanțelor militare emise, se cuvine a sublinia ca suntem ...

A intrat în vigoare Circulara BNR nr. 10/2020 privind rateleâ

Începând cu perioada de aplicare 24 martie – 23 aprilie 2020: rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro este ...

A intrat în vigoare Hotărârea nr. 285/2020 pentru modificarea

Dintre modificările aduse: Se aprobă realizarea ghișeului virtual de plăți, numit «Sistemul național electronic de plată online a obligațiilor de ...

A intrat în vigoare Regulamentul nr. 5/2020 pentru adoptarea

Dintre măsurile adoptate: Pe perioada stării de urgență instituită pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației, ...

Posibile amendamente aduse ordonantei 37/202 privind

Ieri, 8 aprilie 2020, Senatul a votat cu privire la legea de aprobare a Ordonantei de urgenta nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru ...

S-a adoptat Protocolul prin care a fost convenită forma finală

Principalele măsuri convenite: Pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în spectacole și festivaluri este obligatorie încheierea ...

A intrat în vigoare Ordinul nr. 4020/2020 privind derogarea de

Principalele măsuri adoptate: Se completează Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, ...

Au intrat în vigoare completările Normelor metodologice pentru

Dintre completările aduse:  Adeverința de salariat eliberată de angajator se poate solicita de către persoanele asigurate și se poate transmite de c ...

Coronavirus (SARS-CoV-2) si forta majora (Partea I)

Observam cum in ultima perioada, pe fondul pandemiei cu noul Coronavirus, atat pe plan national cat si pe plan international au fost adoptate masuri ...

Despre Certificatul de Situatie de Urgenta

Esential intr-o situatie de criza, oricare ar fi natura acesteia, este sa detii informatia despre ce este necesar ori important sa faci pentru a ...

Au intrat în vigoare Normele metodologice de aplicare a

Principalele norme adoptate: Prezentele norme metodologice stabilesc criteriile generale de evaluare a competenței și capabilității operatorilor ...

A fost adoptată Hotărârea nr. 281/2020 pentru aprobarea

Dintre măsurile adoptate: Pe durata stării de urgență beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități, precum și de amânarea laă ...

S-a adoptat Ordonanța de urgență nr. 43/2020 pentru aprobarea

Principalele măsuri dispuse:  Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional “Infrastructură mare”, conform ...

S-a adoptat Ordonanța de urgență nr. 38/2020 privindî

Principalele măsuri dispuse:   Actele emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice vor fi semnate cu semnăturaă ...

Contractele de activitate sportiva – in “somaj&;

OUG 32/2020 aduce clarificări și un regim sensibil diferit față de reglementarea inițială a sprijinului acordat de stat pentru contractele de ...

S-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru

Principalele modificări aduse:  s-au modificat formularele: Cererea de plata a ajutorului de stat si Formular de decont; in perioada 6 aprilie&# ...

S-au adoptat Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de

Principalele norme dispuse: În ceea ce privește creditele ipotecare acordate persoanelor fizice:  Perioada pentru care se acordă facilitățile de ...

Asigurarea unei practici unitare cu privire la modul de

După adoptarea Hotărârii nr. 257 din 17.03.2020 de către Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prin care lăsa la ...

Zile libere platite pentru parinti in conditiile legii 19/2020

Statul decontează angajatorului o indemnizație pentru părinți de până la 75% din câștigul salarial mediu brut la nivel național. Angajatorii vor fi ...

Contractele de activitate sportiva – În “Șomaj” Tehnic?

OUG 30/2020 include contractele de activitate sportivă în categoria celor sprijinite de statul român în contextul pandemiei SARS-CoV-2.   Una ...

Judecarea proceselor civile pe durata starii de urgenta

Stim cu totii deja faptul ca, prin Decretul nr. 195/16 martie 2020, Presedintele Romaniei a instituit starea de urgenta pe intreg teritoriul tarii, ...

Angajatorii si somajul tehnic – Masuri de protectie

Până la 4.072 RON brut / angajat rambursați de statul român pentru sprijinirea operatorilor economici afectați de efectele pandemiei. Raporturile de ...

A member of

 

Copyright © 2021 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!