O nouă schemă de ajutor pentru IMM-uri și întreprinderile mari (II)

October 7, 2020 Hristescu & Partners

În data de 7 octombrie 2020, a intrar în vigoare Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 258/2020 privind aprobarea Normei “Finanțări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-FIN-08-I/0), având ca obiectiv obiectiv deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.

Dintre măsurile aduse, amintim următoarele: 

 • În cadrul Schemei, EximBank acordă ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată în lei, în numele și în contul statului, pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.

 • EximBank NCS acordă credite companiilor care depun dosarul de finanțare până cel târziu la data de 30 noiembrie 2020, iar acordarea creditelor (semnarea contractelor de credit) se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.

 • Acordarea de finanțări în cadrul Schemei se face în limita bugetului alocat, pe principiul primul venit, primul servit. 

 • Beneficiarii sunt aceeași ca și în cadrul Schemei Garanții EximBank.

 • EximBank NCS acordă credite pentru investiții sau pentru capital de lucru.

 • Creditele nu pot avea ca obiect refinanțarea altor credite sau retrofinanțarea unor cheltuieli deja efectuate de beneficiari, și nici nu pot fi utilizate pentru plata de dividende sau pentru rambursări de împrumuturi acordate de asociați ori acționari.

 • Valoarea maximă a unui credit nu poate depăși:
  • dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului din anul 2019 (incluzând contribuțiile sociale și costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei, dar este oficial pe statul de plată al subcontractanților) sau pe ultimul an disponibil. În cazul societăților înființate după 1 ianuarie 2019, valoarea maximă a creditului nu va depăși valoarea anuală estimată a cheltuielilor salariale pentru primii 2 ani de activitate; sau
  • 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului din anul 2019; sau
  • necesarul de lichidități estimat de beneficiar pe o perioadă de 18 luni (în cazul IMM), respectiv 12 luni (în cazul întreprinderilor mari).
 • Durata maximă a creditului (care include perioada de grație la plata ratelor de credit, acolo unde este cazul) este de:
  • șase ani, în cazul creditelor de investiții;
  • patru ani, în cazul creditelor pentru capital de lucru.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!