O nouă schemă de ajutor pentru IMM-uri și întreprinderile mari (I)

October 7, 2020 Hristescu & Partners

În data de 7 octombrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 257/2020 privind aprobarea Normei “Garanții EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19” (NI-GAR-14-I/0), prin care a fost instituită o schemă de ajutor având ca obiectiv deblocarea accesului la finanțare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidități generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuității în desfășurarea activității acestora.

Dintre măsurile aduse, amintim următoarele: 

 • În cadrul Schemei, EximBank acordă beneficiarilor, în numele și în contul statului, ajutor de stat sub formă de garanții, care acoperă în proporție de maximum 90% creditele acordate de către instituții de credit pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.
 • Garanțiile se acordă beneficiarilor care, la data depunerii de către banca finanțatoare a dosarului de garantare, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
  • sunt persoane juridice de drept privat;
  • fie sunt IMM-uri cu au cifra de afaceri peste 20 milioane de lei în anul 2019, fie se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
  • nu au probleme de fiscalitate cu statul (nu se află în procedură de executare silită, nu înregistrează datorii restante la bugetul de stat, nu se află în litigiu cu Ministerul Finanțelor Publice etc.) și nu sunt in litgiu cu EximBank.
 • EximBank NCS acordă garanții beneficiarilor pentru care banca finanțatoare depune dosarul de garantare până cel târziu la data de 30 noiembrie 2020, iar acordarea garanțiilor (semnarea convențiilor de garantare) se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.

   

 • Garanțiile se pot acorda beneficiarilor:
  • fie pentru credite noi – caz în care garanția acoperă 90% din valoarea creditului;
  • fie pentru credite în derulare – caz în care garanția acoperă 50% din valoarea creditului;
 • Durata garanției este egală cu durata creditului garantat, dar nu poate depăși 6 ani.

   

 • Creditele nu pot avea ca obiect refinanțarea altor credite sau retrofinanțarea unor cheltuieli deja efectuate de beneficiari, și nici nu pot fi utilizate pentru plata de dividende sau pentru rambursări de împrumuturi acordate de asociați ori acționari.

   

 • Valoarea maximă a unui credit nu poate depăși:
  • Dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului din anul 2019 (incluzând contribuțiile sociale și costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei, dar este oficial pe statul de plată al subcontractanților) sau pe ultimul an disponibil. În cazul societăților înființate după 1 ianuarie 2019, valoarea maximă a creditului nu va depăși valoarea anuală estimată a cheltuielilor salariale pentru primii 2 ani de activitate.
  • 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului din anul 2019;  SAU
  • necesarul de lichidități estimat de beneficiar pe o perioadă de 18 luni (în cazul IMM), respectiv 12 luni (în cazul întreprinderilor mari).

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!