Sumarul Legislativ al zilei 15 MAI 2020

May 15, 2020
A fost adoptat Ordinul nr. 538/2020 pentru completarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 Pe perioada stării de urgență, pentru unitățile de specialitate care acordă servicii de dializă în cadrul Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, se vor deconta toate serviciile efectiv realizate bolnavilor constanți ai unității sanitare, bolnavilor transferați temporar, precum și bolnavilor tratați suplimentar față de contract, în limita creditului de angajament alocat/contractat pe tip de servicii de dializă la nivelul casei județene de asigurări de sănătate, cu acordul casei naționale de asigurări de sănătate.

A member of

 

Copyright © 2020 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!