Stimularea investițiilor cu impact major în economie: emiterea acordurilor pentru finanțare a fost prelungită până în 2023

August 7, 2020 Hristescu & Partners

În data de 7 august 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 628/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

  • A fost prelungită posibilitatea de a emite acorduri pentru finanțare în baza schemei din hotărâre până la data de 31 decembrie 2023, plățile urmând a se efectua până în 2028, în baza acordurilor pentru finanțare emise și în limita fiecărui buget anual alocat schemei.

  • Schema presupune acordarea de credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare până în 2023 și credite bugetare pentru plata ajutorului de stat până în 2028.

  • Hotărârea se aplică doar întreprinderilor care adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea investiției, aceasta rămânând singura condiție ca ajutorul să aibă efect stimulativ la nivelul entității solicitante.

  • Dispozițiile hotărârii nu se aplică în schimb ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare.

  • Ca și criteriu de eligibilitate, rentabilitatea întreprinderii trebuie să fie mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate, și nu în ultimul exercițiu astfel încheiat.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!