Restructurarea obligațiilor bugetare: noi termene și măsuri

July 8, 2020 Hristescu & Partners

În data de 11 iulie va intra în vigoare Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial la 8 iulie 2020. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

  • În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, companiile aflate în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

  • Intră în categoria obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 august 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 iulie 2020, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între 21 martie 2020 și data de 31 iulie 2020 inclusiv.

  • Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 august 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

  • Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 31 decembrie 2020.

  • Pentru companiile debitoare care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare aflate în curs de soluționare la 29 mai 2020, acestea se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta, prin cerere adresată organului fiscal competent, în termen de 10 zile, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 iulie 2020 și depunerea unei noi cereri până la data de 15 decembrie 2020. 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!