Reînnoirea dovezii acreditării, obligatorie pe tot parcursul derulării contractului cu CAS

October 29, 2020 Hristescu & Partners

În data de 29 octombrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 925/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul programelor naționale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

Prin aceasta s-au adus o serie de modificări în ceea ce privește obligațiile aflate în sarcina furnizorilor de servicii medicale, în funcție de specificul fiecăruia, dintre care și următoarele:

  • Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice, furnizorii de servicii de dializă și furnizorii de servicii de radioterapie, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, a fost introdusă obligația reînnoirii dovezii acreditării sau prezentarea dovezii de înscriere în procesul de acreditare, atunci când este cazul, pe toată perioada de derulare a contractului.

  • Contractul încheiat de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente, respectiv farmacii cu circuit deschis, pentru furnizarea de medicamente și materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se reziliază de plin drept și în cazul în care se constată expirarea certificatului de acreditare sau dacă furnizorul nu face dovada înscrierii în procesul de acreditare.

  • Aceeași consecință o va avea și contractul încheiat cu furnizorii de servicii de radioterapie, în lipsa validității certificatului de acreditare sau imposibilității prezentării dovezii de înscriere în procesul de acreditare.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!