Procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro

May 13, 2020 Hristescu & Partners

A intrat în vigoare Decizia nr. 637/2020 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro (BCE/2020/24) (reformare),  emisă de Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene.

Dintre măsurile dispuse:

 • Producătorul acreditat trebuie să respecte, în mod cumulativ, următoarele cerințe pentru acreditare:
  • cerințele prevăzute referitoare la securitate, calitate, mediu, sănătate și siguranță, sau altele mai stricte;
  • cerințele etice prevăzute, sau altele mai stricte;
  • cerințe privind amplasamentul:
   • în cazul în care producătorul nu este o imprimerie, unitatea de producție este localizată într-un stat membru al Uniunii sau într-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb;
   • în cazul în care producătorul este o imprimerie, unitatea de producție este localizată într-un stat membru al Uniunii.
  • deținerea unei certificări care să ateste că în unitatea de producție sistemele sale de management îndeplinesc cerințele standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sau standardul privind sănătatea și siguranța la locul de muncă (OHSAS) 18001 până la 11 martie 2021 și doar standardul ISO 45001 după această dată.
 • Dacă Banca Centrală Europeană stabilește că activitatea privind securitatea euro sau activitatea privind elementele specifice euro pentru care a fost solicitată acreditarea ar avea un impact negativ asupra integrității bancnotelor euro și a lanțului de aprovizionare cu aceste bancnote, aceasta poate respingere cererea formulată.
 • În cazul în care este necesar, Banca Centrală Europeană poate solicita producătorului să prezinte, să clarifice sau să finalizeze într-un termen rezonabil documentația ori informațiile care trebuiau transmise.
 • Banca Centrală Europeană acordă o acreditare sub forma unei decizii care indică entitatea juridică, unitatea de producție și activitatea privind securitatea euro sau activitatea privind elementele specifice euro pentru care a fost acordată acreditarea.
 • Pentru a-și menține acreditarea, producătorul trebuie îndeplinească o serie de măsuri pe tot parcursul activității desfășurate în urma acreditării. Printre acestea, se impun obligația de a dovedi menținerea criteriilor ce au stat la baza acreditării inițiale printr-o declarație a auditorului independent transmisă anual, în termen de două luni de la sfârșitul anului calendaristic, de a informa Banca Centrală Europeană de orice schimbare ar interveni în certificările obținute ori în structura entității, ori când producătorul intenționează să inițieze un proces de calificare pentru orice element de securitate specific euro sau orice element specific euro.
 • Banca Centrală Europeană poate demara inspecții la fața locului sau inspecții din exterior prin care evaluează dacă producătorul acreditat respectă cerințele pentru acreditare.
  • În ceea ce privește inspecțiile din exterior, Banca Centrală Europeană poate solicita și evalua orice document care este relevant pentru evaluarea conformității producătorului acreditat cu cerințele pentru acreditare relevante.
  • În ceea ce privește inspecțiile la fața locului, Banca Centrală Europeană poate anunța în prealabil demararea acesteia ori poate iniția o inspecție neanunțată.
 • Constituie caz de neconformitate:
  • nerespectarea oricăreia dintre cerințele pentru acreditare;
  • nepunerea în aplicare a îmbunătățirilor în termenul convenit cu Banca Centrală Europeană;
  • nerespectarea oricăreia dintre obligațiile necesare pentru menținerea acreditării;
  • refuzul de a acorda Băncii Centrale Europene accesul imediat la unitatea de producție sau la orice documente pe care aceasta le consideră necesare pentru inspecție;
  • o neconcordanță în înregistrările elementelor de securitate specifice euro legată de o încălcare a cerințelor de securitate de către producătorul acreditat;
  • prezentarea unei declarații dovedite a fi false sau înșelătoare ori a unui document dovedit a fi falsificat;
  • orice încălcare a obligației producătorului de a respecta clasificarea în materie de confidențialitate a oricărui document care are legătură cu decizie ce reglementează procedura de acreditare.
 • În caz de neconfromitate, Banca Centrală Europeană poate decide:
  • Să emită o decizie privind oprirea imediată a activității privind securitatea euro dacă este identificată o neconformitate majoră care ar putea determina pierderea sau furtul elementelor de securitate specifice euro sau publicarea neautorizată de informații cu privire la acestea care ar putea afecta integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată dacă nu se acționează imediat pentru remedierea situație;
  • Să adopte o decizie de avertizare prin care se acordă un anumit termen în care producătorul trebuie să remedieze neconformitatea;
  • Să emită o decizie privind suspendarea cu privire la noi comenzi, dacă producătorul acreditat nu se conformează unei decizii privind oprirea imediată a activității.
  • Să emită o decizie de revocare a acreditării dacă un producător acreditat nu respectă o decizie de suspendare cu privire la noi comenzi.
  • Să dispună sancțiuni financiare în caz de neconcordanțe privind cantitățile de bancnote euro sau de hârtie pentru bancnote euro.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!