Plata online pentru obligațiile la bugetul de stat și cele aferente serviciilor publice

August 21, 2020 Hristescu & Partners

În data de 21 august 2020, a intrat în vigoare  Hotărârea nr. 692/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele:

  • Prin intermediul ghișeului virtual de plăți se va putea efectua plata online atât obligațiile de plată la bugetul de stat, cât și orice plăți aferente prestării serviciilor publice, inclusiv servicii comunitare de utilitate publică, precum și orice plăți aflate în legătură, directă sau indirectă, cu prestarea acestora.

  • Cheltuielile privind înregistrarea în sistemul online de plăți de mai sus și interfațarea, inclusiv conectarea la acestea, sunt suportate de către instituțiile publice sau persoanele juridice care prestează serviciul public sau de către entitatea beneficiară a sumelor plătite prin intermediul ghișeului.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!