Noi modificări la nivelul TVA și a accizelor

October 16, 2020 Hristescu & Partners

În data de 16 octombrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 864/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. 

Prin aceasta, s-au adus modificări le nivelul impozitului pe profit, taxei pe valoarea adăugată, precum și accizelor și altor taxe speciale.

Dintre modificările aduse, amintim următoarele:

Impozit pe profit

  • Intră în categoria cheltuielilor deductibile, și cheltuielile efectuate în vederea respectării obligațiilor de compensare privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Taxa pe valoarea adăugată

  • Cupoanele valorice pot fi în format fizic sau electronic.

  • Instrumentele care îi conferă deținătorului dreptul să beneficieze de o reducere la achiziționarea de bunuri sau servicii, dar nu îi conferă dreptul de a primi aceste bunuri sau servicii, nu sunt considerate cupoane valorice.

  • În același timp, tichetele pentru care nu se cunosc toate elementele necesare determinării taxei datorate, cum ar fi tichetele de masă, tichetele de vacanță, tichetele cadou și altele asemenea, sunt considerate cupoane valorice cu scop multiplu.

  • Cota de 5% pentru cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping se aplică pentru toate tipurile de cazare în structurile de primire turistice cu funcțiune de cazare. În cazul cazării cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu «all inclusive», cota redusă de TVA se aplică asupra prețului total al cazării, care poate include și băuturi alcoolice. 

  •  În ceea ce privește serviciile de restaurant și de catering, orice combinație de băuturi alcoolice și nealcoolice, indiferent de concentrația alcoolică, este considerată băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering se aplică cota standard de TVA, dar nu se consideră că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea de băuturi alcoolice făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering.
    • De exemplu, un restaurant care vinde și mâncare pentru a fi servită în afara locației restaurantului nu realizează o prestare de servicii de restaurant, ci o livrare de bunuri, pentru care aplică cota redusă de TVA de 9%, inclusiv pentru caserola sau paharele în care sunt servite alimentele sau băuturile nealcoolice, chiar dacă contravaloarea acestora ar fi evidențiată separat pe bonul fiscal. În acest caz se consideră că livrarea alimentelor este livrarea principală care atrage aceeași cotă de TVA livrării caserolei sau a paharului, acestea fiind livrări accesorii, nu un scop în sine pentru client.

Accize și alte taxe speciale

  • În cazul garanției  pe care trebuie să o vireze antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat și importatorul autorizat, au fost eliminte cerințele speciale în cazul unei garanții constituite sub forma unei garanții personale.

  • Operatorii economici care solicită autorizarea ca antrepozitari pentru producția de alcool și de distilate, ce utilizează pentru realizarea producției exclusiv instalații tip alambic, trebuie să depună o declarație pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deținute, precum și capacitatea de încărcare a instalației tip alambic aflate în incinta locației propuse pentru autorizare.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!