Ajutor IMM-uri

Inițiativa pentru IMM-uri: modificarea uneia dintre condițiile de eligibilitate ale beneficiarilor

May 19, 2020 Hristescu & Partners

La data de 19 mai 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1490/2020 pentru
completarea art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin
acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție
neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional “Inițiativa pentru IMM”.

Modificări aduse: Condiția de eligibilitate referitoare la îndeplinirea de către beneficiari a
obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele
componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale)
nu se va aplica până la 31 decembrie 2020.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!