Fonduri de stat pentru IMM-urile din domeniul tehnologiei

September 15, 2020 Hristescu & Partners

În data de 15 septembrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1092/2083/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică. 

Dintre măsurile dispuse prin Schema de ajutor de minimis, amintim următoarele: 

 • Scopul schemei este de a finanța o serie de activități necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse, serviciiși aplicații din domeniul tehnologiei și informației, inovative, cu aplicabilitate în următoarele domenii:
  • IoT, smart city – village – agriculture etc.;
  • cyber security;
  • big data;
  • inteligență artificială, Blockchain, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR);
  • tranzacții electronice;
  • e-guvernare, e-administrație, e-sănătate, e-educație;
  • digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.
 • Beneficiarii schemei sunt IMM-urile – microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii – care își desfășoară activitatea în România, în următoarele sectoarele economice:
  • Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
  • Fabricarea altor componente electronice;
  • Fabricarea echipamentelor de comunicații;
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (softwareorientat client);
  • Activități de consultanță în tehnologia informației;
  • Activități de management (gestiune și exploatare) amijloacelor de calcul;
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
  • Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
  • Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
 • Ajutorul poate fi acordat în una sau mai multe tranșe, sub formă de asistență financiară nerambursabilă.

 • În cadrul schemei, pot fi finanțate activități de informare și publicitate, promovare, servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații, instruire sau formare profesională specifică, auditare financiară și tehnică intermediară ori finală a proiectului, managementul intern de proiect, abonamente și cotizații necesare pentru implementarea proiectului.

 • Valoarea maximă eligibilă a ajutorului nu poate depăși 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului și nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 de euro.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!