Creanțele fiscale ce se vor putea stinge prin plata cu cardul bancar

October 15, 2020 Hristescu & Partners

În data de 15 octombrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 2809/2020 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți. 

Prin acesta, s-au stabilit creanțele fiscale ce vor putea fi achitate online, atât de către persoanele fizice rezidente și nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală, cât și de persoanele juridice care datorează acele creanțe fiscale.

Astfel, amintim aici o parte dintre creanțele fiscale ce se vor putea stinge prin plata cu cardul bancar, prin intermediul sistemului de plăți online – Sistemului Național Electronic de Plăți.

 • În ceea ce privește persoanele fizice, dintre datoriile care se vor putea achita în modul indicat mai sus, amintim:
  • Impozit pe venituri din activități independente;
  • Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor;
  • Impozit pe venituri din dividende;
  • Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală.
 • În ceea ce privește persoanele fizice nerezidente, amintim:
  • Impozit pe veniturile din dividende obținute din România de persoane nerezidente;
  • Impozit pe veniturile din servicii prestate în România și în afara României de persoane nerezidente.
 • Alte contribuții ce pot fi achitate online:
  • Accize încasate din vânzarea de alcool etilic;
  • Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați;
  • Contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori;
  • TVA încasată pentru operațiuni interne;
  • Amenzi judiciare.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!