Au intrat în vigoare completările Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018

April 8, 2020 Hristescu & Partners

Dintre completările aduse: 

  • Adeverința de salariat eliberată de angajator se poate solicita de către persoanele asigurate și se poate transmite de către angajatori către acestea și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

  • Persoanele asigurate pot solicita adeverințele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c), d) și e) și  acestea pot fi eliberate către persoanele beneficiare  și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

  • Documentele necesare eliberării adeverinței de asigurat, precum și documentele necesare stabilirii calității de asigurat, se pot transmite către casele de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

  • Casele de asigurări de sănătate au obligația de a îndeplini orice demers, potrivit domeniului lor de competență, astfel încât să nu fie împiedicat procesul de eliberare a adeverințelor de asigurat sau de acordare a calității de asigurat în cazul persoanelor care au solicitat adeverințele prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și în cazul celor care depun documentele necesare stabilirii calității de asigurat în acest mod.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!