Cetățenii din Republica Moldova, Ucraina și Serbia, fără aviz de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României, sub anumite condiții

September 10, 2020 Hristescu & Partners

În data de 10 septembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 200/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, ce va intra în vigoare la 13 septembrie 2020. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele:

  • Pentru cetățenii din Republica Moldova, Ucraina și Republica Serbia încadrați în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe o perioadă de maximum 9 luni într-un an calendaristic, nu va mai fi necesară obținerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României. Aceleași excepții se aplică și pentru lucrătorii transfrontalieri pentru străinii amintiți mai sus.

  • Astfel, viza de lungă ședere pentru angajare în muncă se va acorda fără prezentarea copiei avizului de angajare străinilor și pentru acești cetățeni și sub condițiile indicate mai sus.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!