Autoritatea de Supraveghere Financiară: transmiterea raportărilor și a altor documente în format electronic se prelungește până la 31 decembrie 2021

November 9, 2020 Hristescu & Partners

În data de 9 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Instrucțiunea nr. 6/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prin aceasta a fost prelungit termenul de aplicabilitate al Instrucțiunii nr. 3/2020 prin care au fost prevăzute măzuri provizorii privind modalitatea electronică de transmitere a corespondenței, raportărilor, inclusiv a situațiilor lunare/trimestriale, a informațiilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, de către entitățile reglementate și/sau autorizate și/sau supravegheate de către A.S.F., precum și de către alte persoane fizice sau juridice care figurează în Registrele A.S.F.

Dacă termenul prevăzut inițial era doar durata stării de urgență plus 60 de zile după încetarea acesteia, prin Instrucțiunea nr. 6/2020, ulterior a mai fost prelungit odată cu declararea stării de alertă și menținerea acesteia până la ora actuală.

Prin noua Instrucțiune, termenul a fost din nou prelungit până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

Astfel, în continuare până pe 31 decembrie 2021, transmiterea în format electronic către A.S.F. a corespondenței se va face la adresele de email din Instrucțiunea nr. 3, în funcție de specificul documentației ce se trimite.

 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!