Autoritatea de Supraveghere Financiară: transmiterea raportărilor și a altor documente în format electronic se prelungește cu încă 120 de zile

July 13, 2020 Hristescu & Partners

La data de 13 iulie 2020 a intrat în vigoare Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2020, prin care se prorogă termenul de aplicare a dispozițiilor speciale privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară pe perioada stării de urgență și cea imediat următoare.

  • Astfel, modul de transmitere a corespondenței, raportărilor, inclusiv a situațiilor lunare/trimestriale, a informațiilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară se va face potrivit Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 pentru încă 120 de zile.

  • În plus, în cazul în care legislația aplicabilă entităților reglementate și/sau autorizate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și persoanelor fizice sau juridice care figurează în Registrele Autorității, prevede transmiterea unor documente în original, acestea se transmit și în original, la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!