Autoritatea de Supraveghere Financiară: transmiterea raportărilor și a altor documente în format electronic

May 15, 2020 Hristescu & Partners

A fost adoptată Instrucțiunea nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Instrucțiunea se aplică pe durata stării de urgență și pe o perioadă de 60 zile de la data încetării stării de urgență.

Instrucțiunea abrogă Instrucțiunea ASF nr. 1/2020 privind transmiterea raportărilor și a altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada aplicării măsurilor excepționale generate de criza COVID-19.

Dintre instrucțiunile dispuse:

  • Adresa de însoțire și opisul documentației transmise vor fi semnate olograf, fotocopiate/scanate în format PDF sau semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana în drept.
  • De asemenea, și înscrisurile entităților și ale persoanelor fizice și juridice vizate de prezenta instrucțiune vor fi semnate olograf, fotocopiate/scanate în format PDF sau semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana în drept.

În cazul în care legislația prevede transmiterea unor documente în original, acestea se transmit în format digital după regulile de mai sus, cu obligația prezentării originalului în termen de maximum 15 zile de la data încetării stării de urgență.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!