Legea societăților: eliminarea capitalului social minim și facilitarea transferului de părți sociale

November 2, 2020 Hristescu & Partners

În data de 02 noiembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, ce va intra în vigoare la 05 noiembrie 2020. 

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

  • A fost eliminată obligația societăților de a avea un capital social minim.

  • În ceea ce privește societățile pe răspundere limitată, a fost elimintată obligația de a face dovada efectuării vărsămintelor capitalului social, împreună cu cererea de înregistrare a societății la registrul comerțului.

  • Pentru înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la oficiul registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social, ce, ulterior, va fi transmis, direct de către aceștia, către organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

  •  Actul Constitutiv va putea prevedea și alte reguli privitoare la transmiterea către persoane din afara societății. În plus, se va reduce procedura ce până acum trebuia urmată în cazul cesiunii de părți sociale către terțe persoane.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!