Propuneri de schimbări la nivelul înregistrării și funcționării societăților comerciale

October 21, 2020 Diana Petcu

Proiect de lege pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului social prin modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile

Proiectul de lege nr. 599/2020 (in prezent adoptat de Parlament si trimis spre promulgare in data de 12.10.2020 catre Presedintele Romaniei) aduce urmatoarele modificarii Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale:

  • Art. 11 alin. 1 se modifica si va avea urmatorul continut: „ (1) Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata se divide in parti sociale egale.”

Prin aceasta modificare se exclude obligativitatea ca societatile cu raspundere limitata sa detina un capital minim de 200 de lei.

  • Art. 17 alin. 3 se modifica si va avea urmatorul continut: „(3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul Oficiului Registrului Comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social. După înregistrarea în registrul comerțului, Oficiul Registrului Comerțului transmite documentul care atestă dreptul de folosință asupra  spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.ˮ

In prezent, documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social in procedura de inmatriculare a unei societati sau de schimbare a sediului social al acesteia trebuie inregistrat la organul fiscal competent si prezentat la sediul Oficiului Registrului Comertului. In situatia in care acest document nu este inregistrat la organul fiscal, procedura se poate realiza prin intermediul Oficiului Registrului Comertului anterior inmatricularii societatii sau efectuarii modificarii privind schimbarea sediului social.

Asadar, daca modificarile aduse de proiectul de lege vor intra in vigoare, procedura de inmatriculare a societatii sau schimbarea sediului social nu va mai fi conditionata de inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, procedura inscrierii acestui document la organul fiscal competent urmand sa se efectueze ulterior inregistratii ori modificarii in registrul comertului.

  • Art. 36 alin. 2, lit. b se va modifica si va avea urmatorul continut: „b) dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, cu excepția societăților cu răspundere limitată;”

In prezent, cererea pentru inmatricularea societatii, indiferent de forma juridica, trebuie sa fie insotita de anumite documente justificative, printre altele, dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv. 

Modificarea Legii 31/1990 are in vedere excluderea acestei obligatii (respectiv aceea de a vărsa integral, la data constituirii, capitalul social subscris) in ceea ce priveste societatile cu raspundere limitata. Acesta situatie, de altfel fireasca, a aparut in contextul excluderii obligativitatii detinerii unui capital social minim de 200 de lei pentru SRL-uri.

  • Art. 61 alin. 1 se modifica si va avea urmatorul continut: „(1) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat.”

Aceasta modificare la prima vedere nu aduce nimic nou textului de lege in vigoare. Cu toate acestea, forma legii aplicabile in prezent, prevede, in continuare, aplicarea art. 57 din Legea 31/1990 referitor la imposibilitatea declararii nulitatii in situatia in care cauza ei se inlatura inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal. 

Asadar, in prezent, in situatia in care se formuleaza o cerere de anulare de catre persoanele interesate, cu privire incalcarea cerintelor legale de constituire a unei societati, iar cauza ce determina nulitatea se acopera inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal, nulitatea nu mai poate fi declarata de instanta de judecata. 

Elementul de noutate ce urmeaza sa fie adus articolului 61 alin. 1 este chiar excluderea aplicarii prevederilor art. 57.

  • Art. 62 alin. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, fiind aplicabile dispoziţiile art. 202 din Codul de procedură civilă.ˮ

Se abroga trimiterile cu privire la suspendarea executării hotărârii atacate, pe calea ordonantei presedintiale, in situatia formularii opozitiei impotriva hotararii asociatilor. 

In expunerea de motive se justifica necesitatea eliminarii aplicarii art. 133 la care, in prezent, face trimitere art. 62 alin. 2, prin urmatoarele: „Pentru aceleasi motive, se inlatura si trimiterea la aplicabilitatea suspendarii in cazul opozitiei, avand in vedere ca scopul final al opozitiei este obligarea la repararea unui prejudiciu printr-o plata, fiind o actiune in raspundere civila, iar efectele hotararii asociatilor nu pot fi impiedicate. In cazul in care hotararea produce intr-adevar un prejudiciu, instanta obliga la repararea acestuia, iar suspendarea nu face decat sa intarzie desfasurarea fireasca a activitatii societatii.”

Asadar, in situatia in care proiectul de lege va intra in vigoare, suspendarea executarii hotararii in caz de opozitie nu va mai fi posibila.

  • Art. 185 alin. 6 se modifica si va avea urmatorul continut: „(6) Ministerul Finanţelor Publice şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului vor încheia un protocol de colaborare, în vederea transmiterii, în format electronic, a copiilor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3).ˮ
  • Art. 202 alin. 2 se modifică și va avea urmatorul cuprins: „(2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.ˮ

Se prevede posibilitatea asociatilor societatilor cu raspundere limitata sa stabileasca prin actul constitutiv reguli proprii cu privire la conditiile transferului partilor sociale catre terti. 

Asadar, va exista posibilitatea ca partile sociale sa fie transmise catre persoane din afara societatii in baza unor reguli interne, stabilite prin actul constitutiv.

  • La articolul 202, alin. (21 )-(2 4) se abroga.

Se abroga posibilitatea de a se formula opozitie cu privire la cesiunea de parti sociale la societatile cu  raspundere limitata. 

 

  • La articolul 203, alin. (3) se abrogă.

Existenta acestui alineat este redundanta in contextul in care, in prezent, acest alineat trimite intru-totul la prevederile art. 204 alin. 4 care prevad depunerea la registrul comertului a oricaror modificari ale actului constitutiv. 

  • Art. 204 alin. 3 se modifica si va avea urmatorul continut: „(3) Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică și în cazul schimbării denumirii.ˮ

Se coreleaza, de asemenea, o trimitere in art. 204 la aplicabilitatea art. 17 alin. (1) cu privire la detinerea calitatii de asociat unic in cazul continuarii societatii in aceasta forma dintr-un SRL pluripersonal, declaratie care nu mai este aplicabila ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 102/2020.

Ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 102/2020 nu mai este necesara declaratia privind detinerea calitatii de asociat unic intr-un singur SRL (existand astfel posibilitatea detinerii calitatii de asociat unic in mai multe societati cu raspundere limitata). 

 

Disclaimer! Acest proiect de lege nu este in vigoare! Ca să se aplice, proiectul  ce prevede modificarea Legii societăților 31/1990 mai trebuie doar promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.

Diana Petcu – junior lawyer @Hristescu & Partners

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!