Noi documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV

December 24, 2020 Hristescu & Partners

În data de 24 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul nr. 3192/2020 pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017. 

Prin aceasta au fost aduse clarificări asupra categoriilor de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV, fiind introduse noi categorii în unele situații, astfel:

  • declarații fiscale, dar și declarații înregistrare și orice alte tipuri de declarații, întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;

  • orice cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

  • documente, dar și acte ori fișiere emise de Ministerul Finanțelor Publice sau Agenția Națională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entități fără personalitate juridică, cum ar fi nu doar certificatul de atestare fiscală ori adeverința de venit, dar și, de asemenea, fișierele de profil sau categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ori altele asemenea.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!