Munca la domiciliu sau telemunca – independent de consimțământul angajatului, pe durata stării de alertă

November 6, 2020 Hristescu & Partners

În data de 6 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

  • Pe durata stării de alertă, angajatorii vor dispune munca la domicliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității o permite, fără a mai fi nevoie de consimțământul angajatului.  

Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

  • Angajatorul are obligația să asigure mijloacele tehnice și echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii. Dacă vor dori, părțile vor putea să convină printr-un acord scris că vor fi utilizate mijloacele și echipamentele proprii telesalariatului, cu specificarea condițiilor de utilizare. 

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!