Modificări la nivelul Programelor de grant Competitivitate 2014-2020 și Infrastructură Mare

October 16, 2020 Hristescu & Partners

În data de 16 octombrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Prin aceasta s-a adus o serie de modificări la programele de granturi stabilite de guvern în ultima perioadă. Astfel, dintre modificările aduse de OUG nr. 174/2020, amintim următoarele:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020

  • În ceea ce privește microgranturile, băncile vor efectua plățile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a ajutorului de stat și vor încărca în aplicația electronică extrasele de cont.
  • În ceea ce privește fondurile pentru granturile destinate capitalului de lucru pentru beneficiarii cu statut de întreprindere legată care nu se încadrează în categoria IMM-urilor, acestea nu includ și cofinanțarea beneficiarilor în cuantum de 15% din valoarea grantului solicitat.
  • În ceea ce privește granturile pentru investiții între 50.000 și 200.000 euro, acestea nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea proiectului solicitat la finanțare de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30%,  pentru beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Ordonanța de urgență nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

  • Decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional “Infrastructură mare” a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, containere de logistică medicală, capabilități ori formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19, se face în limita a 350.000.0000 euro, iar diferența de până la 1.200.000.000 euro se va asigrua din fonduri externe nerambursabile alocate prin facilitatea de finanțare REACT-EU.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!