NOI REGLEMENTĂRI DE PROTECȚIA CONSUMATORILOR REFERITOARE LA VÂNZAREA DE BUNURI ȘI FURNIZAREA DE CONȚINUT SAU SERVICII DIGITALE

January 3, 2022 Cosmin Sandu

Pe 30 decembrie 2021 au fost publicate în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (“Ordonanța privind Vânzarea de Bunuri”) și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale (“Ordonanța privind Furnizarea de Conținut Digital”) (împreună, “Ordonanțele”), care transpun Directivele UE nr. 2019/770 și 2019/771. Cele doua ordonanțe de urgență au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2022, respectiv 9 ianuarie 2022. Ordonanța privind Vânzarea de Bunuri abrogă Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. 

Pe scurt, Ordonanțele stabilesc un cadru juridic la zi privind contractele cu consumatorii care au ca obiect vânzarea de bunuri și furnizarea de conținut sau servicii digitale, adaptat la realitatea tranzacțiilor și activităților în mediul electronic și la nevoile consumatorilor.

Companiile care desfășoară activități de vânzare de bunuri sau de furnizare de conținut sau servicii digitale trebuie:

 • Să își actualizeze contractele de vânzare/ furnizare, respectiv termenii și condițiile contractuale, pentru a reflecta prevederile obligatorii ale Ordonanțelor, ca acțiune imediată;
 • Până la finalizarea documentației contractuale, să aplice procese și proceduri operaționale pentru a asigura că sunt respectate cerințele Ordonanțelor, ca acțiune imediată;
 • revizuiască acordurile cu intermediarii bunurilor sau conținutului/ serviciilor digitale pentru a reflecta obligațiile și termenele prevăzute în Ordonanțe și pentru a-și limita răspunderea, ca acțiune recomandată;
 • Să analizeze impactul de substanță al Ordonanțelor asupra proceselor și procedurilor operaționale și documentației interne în materie de protecția datelor relevante pentru a reflecta prevederile Ordonanțelor, ca acțiune ulterioară.

Prevederile Ordonanțelor care trebuie avute în vedere în mod special de companii, care prezintă un caracter de noutate față de reglementarea anterioară aplicabilă vânzării de bunuri, includ următoarele:

 • Obligația de actualizare a conținutului sau serviciilor digitale încorporate în bunuri (aplicabilă și conținutului sau serviciilor digitale independente);
 • Extinderea conceptului de neconformitate a bunurilor;
 • Perioadele de garanție legală;
 • Garanțiile comerciale;
 • Termenele în care pot fi constatate neconformități de către consumator.

Prevederile Ordonanțelor sunt obligatorii pentru companii. Nerespectarea obligațiilor comercianților potrivit Ordonanțelor se sancționează cu amenzi contravenționale între 2.000 și 50.000 de lei și cu sancțiuni complementare care pot consta în aducerea în conformitate a bunului sau conținutului digital sau restituirea prețului plătit. În afara riscului de amenzi, însă, companiile trebuie să ia în considerare și riscurile reputaționale la care s-ar expune prin nerespectarea cerințelor Ordonanțelor. 

***

Cine este vizat

Toate companiile care vând bunuri, respectiv furnizează conținut sau servicii digitale, ca parte a activității lor comerciale, industriale sau profesionale, fac obiectul Ordonanțelor.

Ordonanța privind Vânzarea de Bunuri se aplică, cu o mică schimbare față de Legea nr. 449/2003, vânzărilor de bunuri corporale mobile și vânzării de apă, gaz sau energie electrică atunci când sunt puse în vânzare în volum limitat sau în cantitate fixă. De asemenea, Ordonanța privind Vânzarea de Bunuri se aplică în cazul vânzării bunurilor care au încorporat conținut sau servicii digitale care sunt furnizate împreună cu bunurile vândute (de ex., telefoane inteligente cu software preinstalat); Ordonanța privind Furnizarea de Conținut Digital nu se va aplica acestor contracte.  

Ordonanța privind Furnizarea de Conținut Digital reprezintă o noutate în legislația din România; aceasta se aplică companiilor care furnizează, indiferent de mijloacele sau suporturile folosite (de ex., DVD-uri, unități flash, etc.):

 • conținut digital precum programe de calculator, aplicații, fișiere video sau audio, fișiere de muzică, jocuri electronice, cărți sau alte publicații electronice, etc.;
 • servicii digitale care permit crearea, prelucrarea sau stocarea de date în format digital sau accesul la acestea, inclusiv software-ul sub formă de servicii (software-as-a-service), cum ar fi partajarea materialelor video/ audio și alte tipuri de găzduire de fișiere (de ex., rețelele sociale), procesarea de text, jocurile în cloud, platformele de comunicare socială, etc.

Ordonanța privind Furnizarea de Conținut Digital se aplică și furnizorilor de conținut sau servicii digitale oferite gratuit consumatorilor, pentru care însă consumatorul se angajează să transmită comerciantului datele sale cu caracter personal. Acestea includ furnizorii de rețele sociale, de aplicații și jocuri electronice, de platforme media, de conținut audio sau video gratuit, etc. Ordonanța nu se aplică însă atunci când datele sunt solicitate doar pentru a furniza conținutul sau serviciul sau pentru îndeplinirea unor cerințe legale, ca de ex. metadatelor, sau în cazul simplei expuneri a consumatorului la publicitatea unui comerciant.

Cerințele Ordonanței privind Furnizarea de Conținut Digital nu se aplică, între altele, serviciilor de comunicații electronice și de acces la internet, asistenței medicale, serviciilor de jocuri de noroc sau serviciilor financiare reglementate, precum nici furnizării de alte servicii decât cele digitale, în general (chiar dacă mijloacele de furnizare a acestora sunt digitale sau dacă aceste servicii sunt furnizate la pachet cu cele digitale).  

Care sunt prevederile principale ale Ordonanțelor

Ordonanțele includ, între altele, prevederi privind următoarele aspecte:

 • Furnizarea bunurilor/ conținutului sau serviciului digital trebuie să fie conformă și făcută fără întârziere;
 • Comerciantul răspunde pentru conformitatea bunurilor, respectiv a conținutului sau serviciilor digitale, care se apreciază după cerințe subiective, respectiv obiective de conformitate, detaliate în Ordonanțe;
 • Comerciantul are obligația de a informa consumatorul cu privire la actualizări și de a-i furniza acestuia actualizările (de ex., cele de securitate) necesare pentru a menține conformitatea bunului cu elemente digitale sau conținutului ori serviciilor digitale;
 • Termenele de garanție legală sunt de doi ani de la livrarea bunurilor, în general, respectiv cinci ani de la livrarea conținutului sau serviciilor digitale și a bunurilor cu elemente digitale care au durată medie de utilizare de până la cinci ani;
 • Când sunt furnizate elemente digitale pe o perioadă de timp stabilită în contract, comerciantul răspunde pentru neconformitatea conținutului sau serviciilor digitale (inclusiv a celor încorporate în bunuri) care intervine sau e constatată în toată perioada respectivă;
 • Consumatorul are o obligație de cooperare cu comerciantul în legătură cu demonstrarea conformității;
 • Consumatorii au la dispoziție măsuri corective obișnuite în caz de neconformitate a bunului sau conținutului/ serviciilor digitale, respectiv în caz de nefurnizare a conținutului/ serviciilor digitale, care includ aducerea în conformitate a bunului (prin înlocuire, reparație sau alte modalități posibile, fără costuri), reducerea proporțională a prețului sau încetarea contractului, precum și obligarea la furnizarea conținutului/ serviciilor digitale;
 • Consumatorii își pot exercita dreptul de încetare a contractelor printr-o simplă declarație transmisă comerciantului, cu efect de la data transmiterii acesteia;
 • Consumatorul are anumite obligații la încetarea contractului de furnizare de conținut sau servicii digitale, precum abținerea de la utilizarea conținutului sau serviciului digital sau returnarea suportul material, la cererea și pe cheltuiala comerciantului;
 • Sunt reglementate garanțiile comerciale asociate bunurilor sau conținutului ori serviciilor digitale;
 • Comercianții își pot exercita dreptul de regres împotriva intermediarilor care intervin în vânzarea bunurilor sau furnizarea conținutului/ serviciilor digitale atunci când răspunde pentru nefurnizare sau neconformitate;
 • Cum pot comercianții să modifice elementele digitale pe durata contractelor pentru furnizarea de conținut sau servicii digitale;
 • Consumatorul nu poate fi obligat să renunțe la drepturile sale potrivit Ordonanțelor prin acord încheiat cu comerciantul;
 • Pentru a obține respectarea drepturilor consumatorilor stabilite prin Ordonanțe, aceștia sau organizații reprezentative, cu interes legitim, pot fie să sesizeze Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, fie instanța, în mod direct.

Ce au de făcut companiile

Ca acțiune imediată, companiile trebuie să revizuiască sau adopte, după caz, documentația contractuală pentru a reflecta prevederile Ordonanțelor. Tranzitoriu, până la ajustarea documentelor contractuale, companiile trebuie să își pună la punct procese ad hoc și proceduri prin care să asigure respectarea cerințelor Ordonanțelor față de consumatori pentru a evita sancțiuni aplicate de Autoritatea Națională de Protecția Consumatorilor.

Față de Legea nr. 449/2003 există câteva noutăți care pot fi adăugate în documentația privind vânzarea de bunuri, dintre care amintim:

 • Obligația de actualizare a conținutului sau serviciilor digitale încorporate în bunuri;
 • Extinderea conceptului de defecte ale bunurilor ca urmare a reglementării condițiilor subiective și obiective de conformitate;
 • Perioadele de garanție legală aplicabile (în special cele pentru bunuri cu conținut digital încorporat);
 • Conținutul minim al certificatelor de garanție comercială;
 • Termenele în care pot fi constatate neconformitățile de către consumator sau modalitățile prin care acesta își poate exercita drepturile.

O acțiune recomandată este verificarea documentației contractuale cu intermediarii pe care îi folosesc comercianții pentru a se asigura că aceștia vor îndeplini obligațiile din Ordonanțe în termenele acestora.

În fine, ulterior sau în paralel, companiile trebuie să analizeze dacă reglementarea din Ordonanțe le afectează mediul operațional și să ia măsurile necesare pentru adaptarea la acestea. De asemenea, nu excludem ca anumite documente, proceduri și politici interne ale companiilor, precum cele în materie de protecția datelor (de ex., politicile de păstrare de date sau notele de informare pentru clienți), să necesite ajustări pentru aplicarea cerințelor Ordonanțelor. 

Aplicabilitatea Ordonanțelor

Ordonanțele au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2022 (Ordonanța privind Vânzarea de Bunuri), respectiv 9 ianuarie 2022 (Ordonanța privind Furnizarea de Conținut Digital).  

Ordonanța privind Vânzarea de Bunuri se aplică contractelor de vânzare de bunuri încheiate începând cu 1 ianuarie 2022.

Ordonanța privind Furnizarea de Conținut Digital se aplică, în principiu, contractelor privind furnizarea de conținut sau servicii digitale încheiate începând cu 9 ianuarie 2022, data intrării în vigoare a Ordonanței.

Notă practică: Ordonanța privind Furnizarea de Conținut Digital sugerează că mare parte din prevederile sale se aplică și contractelor în vigoare la 9 ianuarie 2022; astfel, doar prevederile Ordonanței privind modificarea conținutului sau serviciului digital de către comerciant, respectiv cele privind dreptul de regres al comerciantului față de intermediarii din lanțul de tranzacții nu se aplică contractelor de furnizare de conținut sau servicii digitale aflate în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței. În condițiile în care legea se aplică în general doar actelor încheiate după intrarea sa în vigoare, considerăm că aceasta este o zonă de incertitudine a Ordonanței, care poate da naștere unor dispute în practică. Sperând ca legea de aprobare a Ordonanței să rezolve această neclaritate, recomandăm companiilor să aibă în vedere, de la caz la caz, în legătură cu contractele de furnizare de conținut sau servicii digitale încheiate cu consumatorii înainte de 9 ianuarie 2022 aplicarea prevederilor mai favorabile ale Ordonanței.  

***

Cele de mai sus nu reprezintă consultanță sau asistență juridică în legătură cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, respectiv Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale. Pentru detalii suplimentare cu privire la cele de mai sus, vă rugăm să ne contactați office@hmpartners.ro   

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!