Modificări IMM Invest: Acordarea grantului pentru plata dobânzii se face în termen de 8 luni de la data acordării creditului

August 25, 2020 Hristescu & Partners

În data de 25 august 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA.

Dintre modificările aduse, amintim următoarele:

  • Perioada de acordare a grantului pentru plata dobânzii este de 8 luni de la data acordării creditului.

  • Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, nu poate depăși 10.000.000 lei, în limita valorii celei mai mari.

  • A fost scoasă condiția de eligibilitate a beneficiarului privind depunerea documentului prin care aceasta se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020.

Schimbările de mai sus se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluționare.

În ceea ce privește primul punct, la solicitarea beneficiarului de credit, acesta se aplică și pentru creditele garantate, contractate în cadrul programului anterior intrării a vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!