Ajutor IMM-uri

IMM INVEST: noi modificări referitoare la prorogarea unor termene

June 14, 2020 Hristescu & Partners

A fost publicată Ordonanța de urgență nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aplicabiă începând cu data de 15 iunie 2020.

Se prorogă pînă la data obținerii avizului Comisiei Europene aplicabilitatea următoarelor modificări aduse prin Legea 75/2020, respectiv:

  • dispozițiile referitoare la plafonul anual al garanțiilor de stat;
  • stabilirea plafonului total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului pentru anul 2020 la 30.000.000.000 lei;
  • noua încadrare juridică a “beneficiarului” programului;
  • definirea terminologiei de “întreprindere mică cu capitalizare de piață medie“;
  • noile criterii de eligibilitate și neeligibilitate aduse;
  • noua obligație a FNGCIMM de publicare lunară pe site-ul propriu a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat;
  • exonerarea de la neeligibiltate în cazul în care beneficiarul înregistrează incidente bancare cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora;
  • radierea incidentelor bancare indicate mai sus din Centrala Incidentelor de Plăți, sub condiția dovedirii, cu bună-credință, a eliberării instrumentelor de plată și prezentării certificatului pentru situație de urgență.

Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!