IMM Invest – noile modificări intervenite

September 16, 2020 Hristescu & Partners

În data de 16 septembrie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 778/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA. 

Dintre modificările aduse, indicăm următoarele: 

  • Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului  IMM invest pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului.

  • În cazul microîntreprinderilor ori a întreprinderilor mici beneficiare de credite sau garanții în cadrul Programului și care doresc să acceseze noi credite ori garanții până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituțiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituțiile de credit să transmită la FNGCIMM noiile solicitări de garantare cu procent maxim de 80%.
    • Nu se vor întocmi acte adiționale la contractele de garantare existente, pentru garanțiile acordate cu un procent de garantare de 90%.
    • În schimb, orice majorare sau suplimentare a garanției se va considera o nouă acordare.
  • În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației de asigurare a bunului, finanțatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie. Ulterior, acesta își va putea recupera cheltuielile respective de la beneficiar, având  dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanțator.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!