IMM INVEST: noi modificări privitoare la eligibilitatea beneficiarilor și noi obligații în sarcina FNGCIMM

June 10, 2020 Hristescu & Partners

A fost adoptată Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, ce va intra în vigoare de la 13 iunie 2020.

Dintre modificările aduse, amintim următoarele: 

 • Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 30.000.000.000 lei.
 • Întreprinderea mică cu capitalizare de piață medie este definită ca fiind întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderile care au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are:
  • între 250 și 500 de angajați; și
  • o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro.
 • Se modifică criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, astfel:
  • întreprinderea beneficiară să nu figureze cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea să fie încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit;
  • întreprinderea beneficiară nu se afle în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și să nu figureze cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți;
  • întreprinderea beneficiară esă fie eligibilă conform reglementărilor Băncii Naționale a României;
  • restul criteriilor rămân neschimbate.
 • Au fost introduse mai multe domenii de neeligibilitate pentru acordarea de garanții în cadrul programului, astfel, nu pot accesa astfel de garanții întreprinderile din următoarele sectoare ori domenii economice:
  • intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare;
  • asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare;
  • tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare;
  • activități de jocuri de noroc și pariuri;
  • producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;
  • activități de închiriere și leasing;
  • activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare.
 • Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a creditului ca ajutor de stat, fie sub formă de garanții pentru împrumuturi, fie sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la data depunerii solicitării de acordare a facilităților de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.
 • Se impun noi obligații în sarcina FNGCIMM, în sensul în care, lunar, aceasta trebuie să publice pe site, în mod transparent și nediscriminatoriu, a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat.
 • Eligibilitatea beneficiarului nu este afectată în cazul în care acesta înregistrează incidente bancare cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora.
  • Incidentele bancare de mai sus vor fi radiate, până la data de 24 iunie 2020, din Centrala Incidentelor de Plăți, sub condiția dovedirii, cu bună-credință, a eliberării instrumentelor de plată și a prezentării certificatului pentru situație de urgență.
 • Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA se vor modifica în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!