Granturi pentru IMM-uri – modificări la nivelul domeniilor de activitate și criteriilor de selecție

October 30, 2020 Hristescu & Partners

În data de 30 octombrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 220/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene. 

Prin aceasta au fost aduse o serie de modificări schemei de ajutor de stat aferente Programului Competitivitate 2014-2020, ce vor intra în vigoare începând cu data de 2 noiembrie 2020. 

Dintre aceste modificări, amintim următoarele:


Microgranturi

 • Vor fi eligibili pentru accesarea microgranturilor, nu doar PFA și IMM-urile, dar și profesioniștii care desfășoară profesii liberale.

Granturile pentru capital de lucru

 • Granturile pentru capital de lucru se vor putea acorda și IMM-urilor din domeniul viticol și distribuția de bunuri, precum și ONG-urilor cu activitate economică din domeniile cultură și sport (nu doar din domeniul învățământului).

 • IMPORTANT !: Vor fi eligibile pentru accesarea granturilor privind capitalul de lucru și companiile sau ONG-urile care desfășoară activități în domeniul târgurilor și evenimentelor de afaceri, IT, tehnologie, digital, educație financiară, strategie și management și care nu s-au calificat pentru obținerea certificatului de urgență din cauza specificului activității lor.

  • În această situație, scăderea de 25% obligatorie pentru eliberarea certificatului de situații de urgență se va calcula luând în calcul anul fiscal 2020 prin comparație cu anul fiscal 2019 sau, după caz, semestrul 1, respectiv semestrul al 2-lea 2020 prin comparație cu 2019. 

Granturile pentru investiții

 • Granturile pentru investiții vor putea fi acordate și companiilor din domeniul viticol, precum și pentru servicii de organizare de târguri, evenimente și expoziții. 

 • Vor fi eligibile pentru obținerea granturilor pentru investiții, totodată, și ONG-urile cu activitate economică din domeniul cultural. 

 • Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții suferă modificări, acestea urmând a prevedea umătoarele cerințe:
  • resurse umane existente la momentul înscrierii online;
  • previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției;
  • capacitatea economico-financiară a solicitantului în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare;
  • contribuția la îndeplinirea obiectivelor secundare.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!