Criptomonedele (”cryptocurrencies”) și portofelele digitale au fost introduse în sfera de aplicabilitate a Legii 129/2019 pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

July 15, 2020 Hristescu & Partners

La data de 15 iulie 2020 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Dintre modificările aduse, aminitim următoarele: 

 • Au fost introduși în sfera de aplicabilitate a Legii 129/2019:
  • atât prestatorii de servicii de schimb între monede virtuale, așa cum sunt criptomonedele (”cryptocurrency”), precum Etherium, Bitcoin, Ripple, Litecoin și altele; 
  • cât atât furnizorii de portofele digitale.

Modificări referitore la beneficiarul real

 • În cazul în care, după depunerea tuturor diligențelor și cu condiția să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică care să fie identificată ca beneficiar real prin îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de lege, va fi considerat beneficiar real persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice.

   

 • Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile necesare pentru ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute de lege, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute.

Modificări referitoare la obligațiile de raportare:

 • Au fost introduse pe lista entităților obligate la raportare și: 
  • entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică și desfășoară operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice;
  • evaluatorii autorizați;
  • consulatanții fiscali;
  • orice alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistență sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală;
  • furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare; 
  • furnizorii de portofele digitale;
  • agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
  • persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
  • persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.
 • În plus, instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată sunt obligate să le impună în mod contractual agenților și distribuitorilor prin intermediul cărora prestează servicii pe teritoriul României, cadrul de conformare la prevederile incidente lege și reglementările aferente. Mai mult decât atât, acestea trebuie să se asigure că sunt implementate procedurile și sistemele necesare și că sunt respectate obligațiile ce le revin agenților și distribuitorilor, inclusiv prin efectuarea de verificări asupra acestora.

   

 • Entitățile raportoare vor avea obligația de a raporta către Oficiu nu doar tranzacțiile a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, ci și operațiunile care au o legătură intre ele.

   

 • În ceea ce privește instituțiile de credit și instituțiile financiare, se modifică limita minimă a transferurilor externe în și din conturi pentru care acestea sunt obligate la raportare, de la echivalentul în lei a 15.000 euro la echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele.

   

 • În cazul instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată care își desfășoară activitatea prin agenți sau distribuitori, obligațiile de raportare le revin exclusiv celor care sunt persoane juridice române iar, pentru cele care sunt persoane juridice străine, obligația revine punctelor unice de contact stabilite pe teritoriul României.

   

 • Instituțiile de credit și instituțiile financiare nu vor putea furniza:
  • conturi anonime;
  • carnete de economii anonime sau casete de valori anonime; și nici
  • servicii de acceptare la plată a cardurilor preplătite anonime.
 • Entitățile obligate la raportare vor aplica măsurile de cunoaștere a clientelei și clienților existenți: 
  • în funcție de risc; sau 
  • atunci când circumstanțele relevante privind clientul se schimbă; sau 
  • în cazul în care au în cursul anului calendaristic relevant obligația legală de a contacta clientul pentru a examina toate informațiile relevante referitoare la beneficiarul real; sau 
  • în cazul în care au această obligație potrivit legii.
 • În cazul relațiilor de afaceri sau tranzacțiilor care implică țări terțe cu grad înalt de risc, entitățile obligate la raportare aplică următoarele măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei:
   • obțin informații suplimentare privind clientul și beneficiarul real;
   • obțin informații suplimentare privind natura relației de afaceri care se dorește a fi stabilită;
   • obțin informații privind sursa fondurilor și sursa averii clientului și a beneficiarului real;
   • obțin informații privind justificarea tranzacțiilor care se dorește a fi avute în vedere sau realizate;
   • obțin aprobarea conducerii de rang superior pentru stabilirea sau continuarea relației de afaceri;
   • realizează monitorizarea sporită a relației de afaceri, prin creșterea numărului și frecvenței controalelor aplicate și prin selectarea tipurilor de tranzacții care necesită o examinare suplimentară.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!