Beneficiarul real: anumite persoane juridice nu vor mai fi obligate să depună declarația privind beneficiarul real

July 6, 2020 Hristescu & Partners

În data de 6 iulie 2020, fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ce va intra în vigoare la 9 iulie 2020. Aceasta prevede anumite derogări de la obligația depunerii de către persoanele juridice a declarației privind beneficiarul real.

Astfel, sunt exceptate de la obligația depunerii declarației:

  • regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat; și
  • persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.

În plus, persoanele juridice pentru care încă există obligația depunerii declarației, o vor depunde doar la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare privind beneficiarului real, fiind eliminată obligația de declarare anuală.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!