A fost modificat Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, prin intrarea în vigoarea a Ordinului nr. 1396 2020

April 13, 2020 Hristescu & Partners

Dintre principalele modificări aduse:

  • De acest program vor beneficia un număr de 15 de entități spre deosebire de 7 cât era prevăzut anterior.
  • Pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte deschise în anul 2020, perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, nu va depăși data de 31 decembrie 2023.
  • Pentru apelurile de proiecte deschise în anul 2020, se prevăd un număr de excepții de la criteriile de eligibilitate, și anume:
    • Este exclus de la aplicare întreg articolul 9 al Ordinului, respectiv nu se mai prevede obligativitatea depunerii scrisorii de intenție de către un membru al asocierii în participațiune/administratorul PST/consiliul PST, în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru proiectul depus.
    • Nu se mai prevede obligativitatea ca proiectul/activitățile principale ale acestuia să fi constituit obiectul scrisorilor de intenție care a/au parcurs etapele 2-3 ale mecanismului de implementare a axei prioritare 1, în conformitate cu prevederile POR 2014-2020.
    • Nu se mai prevede obligativitatea ca perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, să fie de maximum 36 de luni.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!