A fost adoptată posibilitatea de prelungire a perioadei de implementare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 în contextul pandemiei COVID-19

May 27, 2020 Hristescu & Partners

În urma adoptării Ordinul nr. 1525/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, s-au stabilit următoarele:

În acele cazuri justificate de circumstanțe legate de pandemia Covid-19, perioada de implementare a proiectelor, după semnarea contractelor de finanțare, poate fi extinsă peste durata standard, cu o perioadă de maximum 12 luni, fără a depăși, însă, data de 31 decembrie 2023.

Potrivit art. 12 lit. g) din Ordinul nr. 3254/2016, ca regulă generală, perioada de realizare a activităților proiectelor este de maximum 36 de luni, fără a depăși în același timp 31 decembrie 2023, perioadă care poate fi extinsă cu cel mult dublul celei prevăzute inițial, desigur, în funcție de condițiile menționate în contractul de finanțare.

Prezenta măsură vizează proiectele realizate în regiunile de dezvoltare ale României Nord-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și Sud-Est, cu excepția investițiilor localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării, în zonele identificate ca prioritare în cadrul strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!