Tribunalul București a hotărât desfășurarea ședințelor de judecată în Materie Nonpenală și Penală în Sistem Videconferință pe Perioada Stării De Urgență

April 14, 2020 Carmen Ion
Prin Hotărârile Colegiului de Conducere nr. 8 din 30.03.2020 și nr. 11 din 09.04.2020, Tribunalul București a stabilit desfășurarea ședințelor de judecată în sistem videoconferință. Extrase din Hotărârile Colegiului de Conducere au fost publicate pe site-ul Tribunalului București și pot fi accesate aici (click). Punctul XIII al Hotărârii nr. 8 din 30.03.2020 prevede că: „În materie nonpenală și penală, ședințele de judecată se vor desfașura în sistem videoconferință cu respectarea dispozițiilor art. 42 alin. 3, 43 și 51 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020”. In forma actuală Codul de Procedură Civilă nu cuprinde dispoziții prin care ședințele de judecată să se poată desfășura prin videoconferință, astfel de dispoziții regăsindu-se numai in Codul de Procedură Penală. Temeiul de drept potrivit căruia Colegiul de Conducere al Tribunalul București a statuat desfășurarea ședințelor de judecată în sistem videoconferință este dat de Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României care prevede la art. 42 alin. (3) următoarele: În procesele prevăzute la alin. (1), cele de urgență deosebită, când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. Potrivit art. 51 alin. (1) al decretului, autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire. Pe platforma sedinte.tmb.ro se regăsește secțiunea Ședințe online Important! Participarea la ședința de judecată prin videoconferință presune completarea prelabilă termenului de judecată de către părțile implicate in dosar a Acordului de participare la ședința de judecată prin videoconferință, formularul de acord al Tribunalului București poate fi consultat aici (click). Acordul a fost postat la secțiunea Videoconferință de pe site-ul Tribunalului București. Citațiile pentru termenul de judecată transmise părților prin e-mail, telefax sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia cuprind pe lângă mențiunile ce se regăsesc în mod obișnuit în cuprinsul unei citații și următoarea mențiune: “ședința de judecată se va desfășura prin intermediul unui program electronic on -line de transmitere audio – video (video – conferință), astfel că, cu cel puțin 5 zile înainte de termenul de judecată fixat, vă solicităm să ne transmiteți datele de contact necesare (nr. tel., e-mail, ID Skype)”. Așadar, instanţa comunică părților din dosar că şedinţa de judecată se va desfăşura prin intermediul unui program electronic on-line de transmitere audio – video (video-conferinţă), aspect pentru care solicită datele de contact necesare: număr de telefon, adresă de e-mail, şi ID-ul Skype. Până la acest moment demersului inițiat de Tribunalul București i s-a alăturat și Tribunalul Mehedinți potrivit comunicatului din data de 09.04.2020 care poate fi consultat aici (click).

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!