Telemedicina. O metodă reglementată de prestare a serviciilor medicale de la distanță

November 19, 2020 Hristescu & Partners

În data de 19 noiembrie, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aplicabilă de la 24 noiembrie 2020.

Dintre modificările și completările aduse, amintim următoarele:  

 •  Atât cabinetele medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, laboratoarele, precum și alte unități sanitare publice și private, cât și unitățile sanitare publice și private cu paturi, pot să asigure asistența medicală profilactică și curativă și prin telemedicină. 

 • Telemedicina este caracterizată de lipsa prezenței fizice simultane a personalului medical și a pacientului, iar prin aceasta se poate proceda la stabilirea diagnosticului, indicarea tratamentului, monitorizarea unor afecțiuni sau indicarea unor metode de prevenție a bolilor, în mod securizat, prin intermediul tehnologiei și mijloacelor electronice de comunicare.

 • Mijloace de comunicare la distanță prin care se pot oferi serviciile de telemedicină includ orice fel de platforme audio sau video, echipamente electronice și rețele de cablu, fibră optică, radio, satelit și altele asemenea.

 • Se impune ca transmiterea datelor și informațiilor medicale sub formă de text, sunet, imagine sau în alte formate necesare pentru prevenirea bolilor, diagnosticarea, tratarea și monitorizarea pacienților să fie făcute în siguranță.

  • Unitățile ce asigură servicii de telemedicină au obligația să garanteze confidențialitatea și securitatea informațiilor legate de starea de sănătate a pacienților pe tot parcursul procedurilor de colectare, prelucrare, utilizare și stocare a datelor personale și să respecte drepturile și libertățile fundamentale referitoare la protecția vieții private și a datelor personale, a datelor medicale.
 • Telemedicina poate cuprinde următoarele servicii:
  • teleeleconsultația;

  • teleexpertiza;

  • teleasistența;

  • teleradiologia;

  • telepatologia;

  • telemonitorizarea.

 • Serviciile de telemedicină se acordă de către unitățile sanitare publice și private, indiferent dacă acestea se află sau nu se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!