Ajutor IMM-uri

Taxa pe valoarea adăugată: Evaluarea riscului fiscal – completări

May 6, 2020 Hristescu & Partners

În data de 6 mai, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 340/2020 pentru modificarea și completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, prin care au fost prevăzute criteriile de calcul al riscului fiscal în situațiile de acordare ori anulare a numărului de TVA, pentru cazurile în care:

Pentru evaluarea riscului fiscal (Anexa 5 la Norme):

 • În cazul acelor societăți economice cu sediul în România ce derulează sau intenționează să deruleze operațiuni taxabile scutite de TVA cu drept de deducere și/sau rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA:

   • Înainte de realizarea unor astfel de operațiuni, atunci când:
    • societatea declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire prevăzut în cazul regimului special de scutire pentru întreprinderile mici;
    • societatea declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut în cazul regimului special de scutire pentru întreprinderile mici, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;
   • Ulterior realizării unor astfel de operațiuni, dacă cifra de afaceri a societății realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut în cazul regimului special de scutire pentru întreprinderile mici, dar societatea optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.
 • În cazul persoanelor impozabile care, după ce a fost dispusă anularea înregistrării în scopuri de TVA din cauza riscului fiscal ridicat prezentat ca urmare a procedurii de evaluare a intenției și capacității de a desfășura activități economice în sfera de aplicare a TVA, solicită din nou înregistrarea în scopuri de TVA atunci când a încetat motivul anulării, respectiv societatea nu mai prezintă un risc fiscal ridicat.

Pentru evaluarea riscului fiscal (Anexa 6 la Norme):

 • În cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA.

 • În cazul persoanelor impozabile care, după ce a fost dispusă anularea înregistrării în scopuri de TVA din cauza riscului fiscal ridicat prezentat ca urmare a procedurii de evaluare a riscului fiscal, solicită din nou înregistrarea în scopuri de TVA atunci când a încetat motivul anulării, respectiv societatea nu mai prezintă un risc fiscal ridicat.
 •  

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!