Start-up Nation. Limitări la înstrăinarea părților sociale și noi criterii de evaluare

October 30, 2020 Hristescu & Partners

În data de 30 noiembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 218/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, modificări ce vor intra în vigoare începând cu data de 2 noiembrie 2020. 

Dintre acestea, amintim următoarele: 

 • Pot beneficia de programul Start-up Nation doar întreprinderile înființate de persoane fizice cu maximum trei ani înainte de transmiterea aplicației.

 • În perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părțile sociale ale societății într-un procent mai mare de 49%. În plus, aceste părți sociale pot fi înstrăinate doar către persoane fizice, respectiv investitori individuali de tipul business-angels.

Au fost instituite noi criterii de evaluare a planurilor de afaceri, repectiv: 

 • Fiecărui cod CAEN i s-a atribuit un anumit punctaj, fiind favorizate domeniul producției și serviciile/industriile creative.

 • Se acordă puncte suplimentare pentru companiile care punct accent pe inovare.
  • Pentru a primi pînă la 10 în plus, solicitantul trebuie să prezinte, la data depunerii cererii de rambursare, un contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare, dezvoltare sau inovare efectuate de beneficiarul Programului. De asemenea, solicitantul trebuie să dovedească faptul că utilizează pentru lansarea afacerii un brevet de invenție înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.
 • Diferențierea se va face și în funcție de capitalul social subscris și vărsat, respectiv 15 puncte pentru 6000 de lei, 10 puncte pentru 5000 lei și 5 puncte pentru 4000 lei.

 • Se vor favoriza cheltuielile investite în echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

 •  Dacă nici unul dintre asociați nu a mai deținut această funcție într-o altă societate anterior, se vor acorda puncte suplimentare.

 • Se introduce un nou criteriu cu privire la digitalizarea afacerii, achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unei aplicații de transmitere on-line a comenzilor de către clienți (de exemplu: comenzi on-line B2B, magazine on-line, sistem de rezervări on-line, etc) având ponderea cea mai mare. De asemenea, se acordă puncte suplimentare dacă societatea deține timp de doi ani de la finalizarea implementării proiectului un site web de prezentare a afacerii și în cazul în care folosește o aplicație software de contabilitate și/sau facturare electronică.

 • Alte criterii de departajare se aplică și în funcție de performanța energetică a echipamentelor tehnologice folosite de solicitant.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!