Ajutor IMM-uri

Schema de ajutoare de stat pentru IMM-uri în domeniul specializării inteligente

August 24, 2020 Hristescu & Partners

În data de 24 august a intrat în vigoare Schema de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, din 03.08.2020.

Schema se aplică solicitanților care desfășoară activități sau intenționează să desfășoare activități în domeniile specifice specializării inteligente stabilite la nivelul fiecărei regiuni mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

 • Ajutorul de stat ori de minimis se acordă sub formă de grant pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în domeniul specializării inteligente, iar plățile se vor face în una sau mai multe tranșe, conform contractului de acordare a sprijinului financiar.

 • Un solicitant poate solicita ajutor destinat elaborării documentațiilor tehnico-economice aferente unui singur proiect de investiții.

 • Pentru a se acorda sprijin financiar, proiectele solictante trebuie să îndeplinească o serie de condiții, respectiv:

  • să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă cuprinse în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivelul unei regiuni;

  • să fie rezultatul unui proces de preselecție sau al procesului de descoperire antreprenorială desfășurat la nivel regional;

  • să aibă ca potențiali beneficiari unitățile administrației publice locale sau județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare, dezvoltare-inovare, microîntreprinderi, IMM-uri, sau separat cu parteneriate între acestea din urmă.

  • proiectul depus să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., cuprinsă între 10.000.000 euro și 45.000.000 euro, atunci când sunt depuse de unitățile administrației publice locale/județene, în parteneriate.

  • proiectul depus să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., cuprinsă  între 5.000.000 euro și 25.000.000 euro pentru proiectele depuse de parteneriate între celelalte entități de mai sus.

  • beneficiarii trebuie să depună o declarație de capacitate financiară prin care se obligă să asigure cofinanțarea proiectului de specializare inteligentă după cum aceasta va fi stabilită.

 • Fiecare beneficiar de ajutor financiar trebuie să fie titularul dreptului de proprietate asupra documentației tehnico-economice elaborate.

 • Microîntreprinderile și IMM-urile pot depune proiecte în mod individual doar dacă aceastea sunt destinate specializării inteligente pe baza apelurilor de preselecție organizate la nivelul agențiilor pentru dezvoltare regională în cadrul procesului de descoperire antreprenorială.

 • O condiție importantă pentru acoperirea cheltuielilor asumate din ajutorul financiar este angajarea și achitarea acestora direct de către beneficiar, începând cu data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar și până la 31 decembrie 2021, respectând perioada de implementare stabilită prin contractul de acordare a sprijinului financiar.

 • În cadrul fiecărui proiect, valoarea eligibilă totală pentru un proiect nu va depăși 200.000 euro. Pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost la cursul inforeuro din luna semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, pe 3 ani fiscali, valoarea maximă a ajutorului nu poate depăși 100.000 euro.

 • Cheltuielile eligibile vor include exclusiv cheltuieli pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru proiecte din domeniul specializării inteligente.

 • Prezenta schemă de ajutoare financaire se aplică până la data de 31 decembrie 2021, plata ajutoarelor de stat și de minimis urmând a se efectua până la aceeași dată.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!