Desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă

December 4, 2020 Hristescu & Partners

În data de 4 decembrie 2020, a intrat în vigoare Regulamentul privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Prin acest Regulament au fost stabilite regulile generale de desfășurare a activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, precum și măsurile care trebuie respectate de către toți utilizatorii structurilor de vânzare.

Pentru buna desfășurare a activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, utilizatorii acestora vor fi obligați să respecte o serie de măsuri în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

Utilizatorii piețelor la care face referire Regulamentul sunt:

 • persoanele juridice care desfășoară activități de comercializare cu amănuntul a produselor;

 • asociațiile familiale, precum și persoanele fizice autorizate, inclusiv meșteșugarii;

 • producătorii ori procesatorii din sectorul agroalimentar individuali și asociațiile acestora, care își comercializează propriile produse agricole și alimentare;

 • persoanele fizice care își vând ocazional bunurile proprii în piețe organizate în acest scop;

 • consumatorii.

Dintre măsurile ce sunt impuse prin regulament, amintim în următoarele rânduri o parte dintre acestea, astfel:

 • limitarea accesului consumatorilor astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a pieței;
 • stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice, cu marcarea sensurilor de deplasare;
 • ușile de acces vor fi blocate în poziția deschis, dacă ușile nu sunt automate;
 • utilizatorii care comercializează produse agroalimentare cu care intră în contact direct este obligatoriu să poarte mănuși și mască de protecție;
 • produsele agroalimentare vor fi expuse la vânzare, cu asigurarea protecției igienico-sanitare, cu folii din plastic a căror utilizare în scop alimentar să fie avizată;
 • standurile se vor proteja cu ecrane din material transparent, care să asigure protecție igienico-sanitară atât alimentelor, cât și vânzătorilor, sau cu folie, pentru o dezinfectare mai ușoară a acestora.
 • aprovizionarea cu produse agroalimentare se va realiza, pe cât posibil, înainte de deschiderea programului de funcționare.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!