A intrat în vigoare Regulamentul nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19, emis de ASF

April 9, 2020 Hristescu & Partners

Dintre măsurile adoptate:

 • Pe perioada stării de urgență instituită pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației, emitentul asigură desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acționarilor, cu luarea în considerare a dispozițiilor actelor normative aplicabile, fiind obligat să adopteo serie de măsuri care să asigure desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale a acționarilor, precum:

  • publicarea pe site-ul propriu a unor rapoarte curente care se transmit și la Bursa de Valori București – S.A. (BVB), precum și la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), potrivit prevederilor legale, prin care emitentul formulează recomandări exprese adresate acționarilor emitentului, cu privire la utilizarea mijloacelor electronice/de interacțiune la distanță cu privire la adunările generale ale acționarilor;
  • publicarea pe site-ul propriu a unor rapoarte curente care se transmit și la BVB, precum și la ASF, potrivit prevederilor legale, prin care emitentul aduce la cunoștința acționarilor:

   • posibilitatea ca emitentul să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării adunării generale a acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități;
   • avertizarea explicită potrivit căreia participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar emitentul și/sau conducerea emitentului nu ar putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.
 • În cazul în care adunările generale ordinare ale acționarilor, respectiv adunările generale extraordinare ale acționarilor nu se pot desfășura prin prezența fizică a acționarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autorități, emitentul asigură desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor prin utilizarea votului prin corespondență, precum și, după caz, prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor, în condițiile în care emitentul utilizează astfel de mijloace electronice, potrivit prevederilor legale.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!