Registrul Comerțului își va desfășura activitatea preponderent online pentru încă 9 luni. Implicații și noi măsuri aduse

November 13, 2020 Hristescu & Partners

În data de 13 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului. 

Prin aceasta s-a stabilit că, pe o perioadă de încă 9 luni de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență mai sus indicate, se va prelungi aplicabilitatea următoarelor măsuri:

  • Activitatea oficiului registrului comerțului se va derula în principal prin mijloace electronice și prin corespondență;

  • Declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot fi date sub formă de înscris sub semnătură privată ori electronică. Acestea pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Rămân aplicabile, în același timp, și prevederile privind formă autentică, certificată de avocat sau dată direct la oficiul registrului comerțului;

  • Specimenul de semnătură va putea fi transmis la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public, certificat de avocat sau sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate. Rămâne posibilă acordarea acestuia și direct la oficiul registrului comerțului.

În plus, la înregistrarea societății la registrul comerțului,  în măsura în care societatea comercială nu va desfășura activitate la sediul declarat pe o perioadă de maxim 3 ani, declarația pe proprie răspundere a administratorului în acest sens depusă la dosarul de înregistrare va include și declarația admnistratorului ce trebuie acordată în locul avizului vecinilor și asociației de proprietari pentru stabilirea sediului într-un apartament. Astfel, se degrevează din sarcinile administratorului la înființarea unei societăți, prin valorificarea unei singure declarații cu același conținut pentru două scopuri juridice.

Același raționament se va aplica și pentru situațiile în care societatea declară că va desfășura activitate în afara sediului social și a sediilor secundare. În această situație, declarația administratorului ce trebuie acordată în locul avizului vecinilor și asociației de proprietari pentru stabilirea sediului într-un apartament va fi inclusă în declarația administratorului în sensul că societatea îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația-tip.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!