Redefinirea beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri

October 7, 2020 Hristescu & Partners

În data de 7 octombrie 2020, a intrat în vigoare Ordinul pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul POC, Axa prioritară 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3 din Programul operațional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020. 

Potrivit Ordinului de mai sus, a intervenit redefinirea beneficiarilor din cadrul schemei de ajutor, în sensul în care aceștia nu mai sunt obligați să activeze anumitor sectoare de activitate, ci să fie:

  • întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) , care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;
  • întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;
  • consorții formate din entitățile definite mai sus și întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, sub anumite condiții.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!