Răspunsul la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Bănca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și Eurogroup

May 7, 2020 Hristescu & Partners

Senatul României a răspuns astăzi prin Hotărârea nr. 18/2020 la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Bănca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții și Eurogroup – răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-19 COM (2020) 112 final prin care și-a exprimat îngrijorarea față de:

  • Neexistența în prezent a unei rezerve de resurse medicale și sanitare strategice la nivel european;

    • Faptul că utilizarea cu precădere a instrumentelor financiare va accentua decalajele dintre statele membre debitoare și cele creditoare, reamintind că politica monetară a Băncii Centrale Europene din ultimii ani, având drept scop relansarea economiei europene, a avut rezultate controversate;

    • Marile corporații cu acoperire globală din domeniul tehnologiei informației și afacerile bazate pe utilizarea acesteia sunt favorizate de criza actuală, iar, din această cauză, cantități uriașe de informații și date sunt colectate, cu avantaje economice, politice și sociale greu de calculat și anticipat.

și solicită Comisiei:

  • Un grad mai ridicat de transparență și detaliere a anexelor comunicării, precum și a măsurilor viitoare ce se vor lua de către Comisie în contextul atenuării impactului economic și social al COVID-19; și

  • Adoptarea de măsuri economice, sociale și politice adecvate gravității crizei și obiectivului de construire a unei Uniuni solidare în interior și cu o voce pe plan global.

Așteptăm cu interes răspunsul Comisiei la această solicitare transmisă de România, în contextul încetării stării de urgență în decursul următoarei săptămâni, în măsura în care lucrurile vor rămâne neschimbate.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!