Programul național de digitalizare a microîntreprinderilor și IMM-urilor a fost aprobat – Reguli

August 19, 2020 Hristescu & Partners

În data de 19 august 2020, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 677/2020 privind aprobarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020. 

Durata de implementare a Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii (Programul Digitalizare) este până la data de 31 decembrie 2023.

Proiectele eligibile a fi dezvoltate în cadrul Programului Digitalizare trebuie să fie din următoarele domenii:

 • activități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul tehnologiei infromațiilor și comunicațiilor, precum:
  • activități aferente achiziționării de hardware și a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
  • activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele din domeniul tehnologiei infromațiilor și comunicațiilor achiziționate prin proiect;
  • activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului;
  • activități necesare informării și publicității proiectului;
  • activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
 • activități de digitalizare a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, altele decât cele care au ca obiect principal de activitate tehnologiei infromațiilor și comunicațiilor, precum:
  • activități aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
  • activități aferente achiziționării unui nume de domeniu nou;
  • activități aferente achiziționării soluției de semnătură electronică;
  • activități aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;
  • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.
 • În ceea ce privește dezvoltarea de produse, servicii ori aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, beneficiarii Programului de Digitalizare vor fi:
  • microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în România, al căror obiect de activitate este în domeniul tehnologiei infromațiilor și comunicațiilor;
  • microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor al căror obiect de activitate este în domeniul tehnologiei infromațiilor și comunicațiilor;
  • consorțiile formate din entitățile de mai sus și și microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în România;
 • În ceea ce privește acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât tehnologia infromațiilor și comunicațiilor, deși solicitanții eligibili sunt agențiile pentru dezvoltare regională, beneficiarii finali vor fi microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii cu obiect principal de activitate altul decât tehnologia informațiilor și comunicațiilor.
 • Cheltuielile eligibile în cadrul Programului Digitalizare vor fi, în principal:
  • realizarea/dezvoltarea de produse/servicii/aplicații tehnologice inovative, cu aplicabilitate în domenii, precum: internetul lucrurilor (IoT), oraș inteligent/sat inteligent; digitalizare, respectiv automatizare, robotizare industrială; inteligență artificială (A.I,), realitate augmentată (V.R.); tranzacții electronice; securitate cibernetică; big data, blockchain; e-guvernare/e-administrație – digitizarea administrației publice; e-sănătate;
  • digitalizarea activităților microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii prin finanțarea investițiilor realizate pentru dezvoltarea și/sau achiziționarea de produse tehnologice.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!