Procedura insolvenței: restructurare obligațiilor bugetare principale restante în cazul în scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței

May 29, 2020 Hristescu & Partners

Dintre modificările adoptate Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, numim următoarele: 

 • În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, persoanele juridice debitoare aflate în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

 • Se consideră obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 în temeiul prezentei legi, și
  • obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 aprilie 2020 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020; precum și 
  • obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între 21 martie și 31 martie 2020 inclusiv.

 • Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

 • Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa până la data de 30 septembrie 2020, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare. 
  • În aceeași perioadă de timp, debitorul trebuie să se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

 • Pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, planul de restructurare trebuie să prevadă, printre altele, și faptul că debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare, obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii solicitării de restructurare;

 • Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 15 decembrie 2020.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!