Procedura începerii furnizării serviciilor de marcare temporală

October 20, 2020 Hristescu & Partners

În data de 20 octombrie 2020, a intrat în vigoare Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, din 09.10.2020, adoptate de către Autoritatea pentru Digitalizarea României. 

Dintre normele intrate în vigoare, amintim: 

 • Prezentele norme se aplică activității de marcare temporală și stabilesc, printre altele, procedura de notificare a Autorității pentru Digitalizarea României în vederea începerii furnizării serviciilor de marcare temporală.
 • Orice persoană care intenționează să furnizeze servicii de marcare temporală are obligația să notifice Autorității cu privire la data începerii activității, cu 30 de zile înainte.
 • Furnizorii au obligația de a comunica Autorității pentru Digitalizarea României. , cu cel puțin 30 de zile în avans, orice intenție de modificare a procedurilor de securitate a sistemului informatic utilizat, cu precizarea datei și a orei la care modificarea intră în vigoare, precum și obligația de a confirma, în termen de 24 de ore, modificarea efectuată.
 • În cazuri urgente în care securitatea serviciilor de marcare temporală este afectată, furnizorii pot efectua modificări ale procedurilor de securitate, urmând să comunice Autorității, în termen de 24 de ore, modificările efectuate și justificarea deciziei luate.
 • Furnizorul este obligat să genereze sau să achiziționeze o pereche funcțională cheie privată – cheie publică și să își protejeze cheia privată prin utilizarea unui dispozitiv criptografic securizat, luând măsurile necesare pentru a preveni pierderea, dezvăluirea, modificarea sau utilizarea neautorizată a cheii sale private.
 • Furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să dețină certificatul corespunzător cheii publice, pe baza căruia se va putea verifica semnătura asupra mărcii temporale.
 • Furnizorii de servicii de marcare temporală au obligația să respecte dispozițiile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Furnizorii de servicii de marcare temporală au obligația de a crea și de a menține un registru electronic operativ de evidență a mărcilor temporale.
 • Furnizorii de servicii de marcare temporală trebuie să aducă la cunoștința tuturor utilizatorilor termenii și condițiile care privesc utilizarea serviciilor de marcare temporală, care trebuie să cuprindă: 
  • datele de contact ale furnizorului;
  • politica de marcare temporală aplicată;
  • standardele tehnice aplicabile;
  • precizia timpului din mărcile temporale;
  • orice limitări în folosirea serviciului de marcare temporală;
  • obligațiile utilizatorului;
  • informații despre cum trebuie verificată marca temporală și orice limitări posibile asupra perioadei de valabilitate;
  • descrierea practicilor, procedurilor și sistemelor care asigură securitatea și integritatea datelor, accesul autorizat permanent la acestea și modalitățile de prevenire a accesului neautorizat;
  • politica privind protecția datelor cu caracter personal;
  • perioada de timp în care sunt păstrate înregistrările referitoare la evenimente ale furnizorului;
  • disponibilitatea serviciilor.
 • Toate aceste informațiile de mai sus trebuie să fie disponibile pe pagina de internet a furnizorului de servicii de marcare temporală.
 • Orice persoană, fizică sau juridică, ce dorește să beneficieze de servicii de marcare temporală trebuie:
  • să furnizeze informațiile referitoare la identitatea sa;
  • să respecte limitările impuse de furnizorul de servicii de marcare temporală.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!