Ajutor IMM-uri

Procedura de acordare a eșalonării la plată a intrat în vigoare

November 19, 2020 Hristescu & Partners

În data de 19 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, din 11.11.2020, în forma sa aplicabilă de la 24 noiembrie 2020.

Procedura se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal central, a căror scadență ori termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

Obligații fiscale administrate de organul fiscal

Acestea includ:

 • obligațiile fiscale principale – impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat -, precum și obligațiile fiscale accesorii;

 • amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

 • creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale;

 • creanțele rezultate din săvârșirea unor infracțiuni – prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale.

Procedura eșalonării la plată

 • Eșalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin intermediul unei decizii de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale. Acesteia i se anexează graficul de plată ce va cuprinde ratele lunare.

 • În orice caz, perioada de eșalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada solicitată de debitor.

 • Eșalonările la plată se solicită de către debitor în baza unei cereri-tip care poate fi depusă la registratura organului fiscal, prin poștă cu confirmare de primire sau prin intermediul serviciului “Spațiu privat virtual”.

 • În cazul în care debitorul are și sedii secundare declarate fiscal și depune cereri de eșalonare și pentru obligațiile fiscale de la sediilor sale secundare, decizia de eșalonare va fi acordată ținând seama de totalul obligațiilor debitorului, inclusiv cele de la sediul secundar.

 • Debitorii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de înlesniri la plată doar printrr-un împuternicit.

 • Debitorul își poate retrage cererea de eșalonare la plată până până la emiterea deciziei –  de eșalonare sau respingere a acesteia – emisă de organul fiscal.

 • În 5 zile de la primirea cererii-tip pentru eșalonare, se va emite de către organul fiscal primul document, care poate fi:
  • decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii;
  • certificatul de atestare fiscală;
  • referatul de verificare a condițiilor de acordare, modificare ori menținere a eșalonării la plată;
  • decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale sau decizia de respingere;
  • decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare.
 • Termenul de plată a ratelor de eșalonare este data de 15 a fiecărei luni, cu excepția primei rate care poate fi achitată până pe data de 15 a lunii următoare celei în care a fost emisă decizia de eșalonare la plată. Pentru nerespectarea acestor termene, se vor calcula penalități de întârziere.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!