Prelungiri de termene în cazul procedurii de anulare a accesoriilor

December 31, 2020 Hristescu & Partners

În data de 31 decembrie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aplicabilă începând cu 12 ianuarie 2021. 

Prin aceasta au fost promovate diverse modificări, dintre care și o serie de modificări cu impact fiscal.

Astfel:

Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

Debitorul poate depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute, în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020, inclusiv, dar și în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021, inclusiv. 

 

Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante

Obligațiile accesorii amânate la plată nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data prelungită de 31 martie 2021. 

Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată

Pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiază de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale, dar și cei care obțin eșalonarea în perioada cuprinsă între data 14 mai 2020 și 31 martie 2021. 

 

Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare

Și în aceastp privință termenul a fost prelungit. Astfel, debitorii care la data de 31 martie 2021 inclusiv au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea beneficiază de anularea obligațiilor bugetare accesorii dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

A member of

 

Copyright © 2024 thesigtreeteam. All Rights Reserved.

Let's chat!

Say hello!